Spotkanie IV

Kolejne spotkanie ewangelizacyjne miało miejsce w kościele Matki Bożej Bolesnej 13 maca, w rocznicę wyboru Ojca św. Franciszka na Stolicę Piotrową. Ojciec Piotr w konferencji nawiązał do powołania do świętości, a zatem służby Kościołowi św. Franciszka z Asyżu. Droga Franciszka to droga apostolska, na której znaczą się trzy filary: spotkanie z Bogiem, spotkanie z człowiekiem ( spotkanie Boga w człowieku) i służba Kościołowi. Spotkania z Bogiem nie da się zatrzymać dla siebie, jest jakby wewnętrzny przymus dzielenia się tym spotkaniem – darem.

Podejmując dzieło ewangelizacji ewangelizujemy przede wszystkim siebie.

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach modlitewno-ewangelizacyjnych.