Jasna Góra 29-30-11-2013

              Tegoroczny Adwentowy Dzień Skupienia na Jasnej Górze rozpoczął się 29-11-2013r. spotkaniem księży moderator ów i animatorów diecezjalnych z Ks. Biskupem Andrzejem Siemieniewskim, który z przyczyn niezależnych od siebie łączył się z nami duchowo a konferencję wygłosił przez telefon. Mówił nam o Adhortacji Apostolskiej „Ewangelium gaudium”, radości z Ewangelii oraz radości z Boga we wspólnocie RRN. Jeszcze tego wieczoru uczestniczyliśmy w Adoracji Najświętszego Sakramentu w Bazylice oraz Mszy św. której przewodniczył Arcybiskup Stanisław Nowak. W słowie skierowanym do nas mówił między innymi o potrzebie głoszenia Ewangelii. Głoszenia Jej tam, gdzie jeszcze nie dotarła, a przede wszystkim głoszenia Dobrej Nowiny w naszych rodzinach i oraz ewangelizacji w środowisku, które już Boga odrzuciło. Szczególny nacisk kładł na wartość chrześcijańskiej rodziny. O Ruchu Rodzin Nazaretańskich powiedział, że stoi na mocnym fundamencie – fundamencie Kościoła. Właśnie na tej Mszy św. został podpisany AZAkt Założycielski Stowarzyszenia Ogólnopolskiego RRN. Doniosłość tej chwili, jej ważność w historii Kościoła podkreślił ksiądz Arcybiskup na Apelu Jasnogórskim tuż przed błogosławieństwem.

Wybory Koordynacji Krajowej kapłanów i osób świeckich odbyły się jeszcze tego wieczoru.

30 listopada sala im. Ojca Augustyna Kordeckiego zapełniła się po brzegi pielgrzymami. W pierwszej konferencji Ks. Dariusz przybliżył nam istotę Aktu Zawierzenia Matce Bożej. Mówił między innymi , by trwać w postawie św. Elżbiety, która na widok Maryi wypowiedziała słowa: „A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie…” Mówiąc o świętości podkreślił, że świętość to nie jakaś ludzka doskonałość, ale zjednoczenie z Synem Bożym, a do tego zjednoczenia najprościej iść w zjednoczeniu z Maryją.

Akt Zawierzenia Matce Bożej został uroczyście złożony podczas Mszy św. w kaplicy Matki Bożej. Poprzedzając złożenie Aktu Zawierzenia ruchu Matce Bożej ksiądz Arcybiskup zaznaczył, że wypowiadając ten akt wyrażamy chęć pełnienia woli Bożej Akt Zawierzenia nakłania nas do pójścia drogą zawierzenia. Droga do Jezusa to droga Rodziny z Nazaretu, to wzór do którego powinniśmy dążyć, szczególnie wpatrzeni w Maryję. W Nazarecie Maryja objawia nam miejsce pracy i rodziny. Ksiądz Arcybiskup mówił w tym kontekście o apostolskiej roli ruchu.

W drugiej konferencji Ksiądz Ryszard mówił o charyzmacie ruchu jako darze danym wspólnocie, a przez wspólnotę darze dla Kościoła. Podkreślił, że dar trzeba rozpoznać i darem trzeba żyć. Zaznaczył, że apostolstwo to przede wszystkim świadectwo życia.

„Nasz ruch jest ruchem ewangelizacyjnym. Boga się ma i Boga się daje. Pan Jezus dał nam nie tylko Swoje Ciało i Krew, ale i Matkę”
(słowa ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka )