wiara

Sobota 12 października 2013r. - niecodzienny Dzień Skupienia,jakże inny od tych comiesięcznych.

Spotykamy się w łomżyńskiej katedrze ze wspólnotą kapłanów naszej diecezji. Ksiądz Zbigniew przypomniał, że już prawie rok, kiedy w tej katedrze rozpoczynaliśmy Rok Wiary.

Jak przeżyłam ten rok ? Z refleksją pochylam się nad swoją osobistą wiarą, nad odpowiedzialnością głoszenia Ewangelii w rodzinie i środowisku mojej codzienności, głoszenia nie słowem, a świadectwem życia. Czy niosę innym, a szczególnie bliskim Ewangelię Miłości, czy swoją ewangelię życia? Słyszę słowa, że tylko nawrócenie (ciągłe nawracanie się) jest warunkiem głoszenia Ewangelii.

Grażyna