Monthly Archives: październik 2013

DLA MŁODYCH

Laboratorium Wiary

rozważaniaCzytanie, a raczej medytacja kolejnych rozdziałów, stron, a nawet pojedynczych zdań tej książki, niesie wewnętrzne bogactwo. Mam nadzieję, że każdy, kto przeczyta tę książkę, poczuje - tak jak ja -potrzebę powrotu na jej pierwsze strony. Nie jest przecież ważne, aby wiele przeczytać. Najważniejsze, by trafić na książki, które naprawdę warte są poznania. Ta jest jedną z nich.

Manuel de Almeida Trindade Biskup Aveiro

Zrozumiałem, że „Rozważania o wierze" przekazują pewne autentyczne doświadczenie. I ono przemawia.

ks. prof. UKSW dr hab. Leonard Fic

Polecam gorąco lekturę tego dzieła. Jeżeli człowiek wyciągnie wnioski z treści,które przeczyta i konsekwentnie je zastosuje we własnym życiu, będzie nieuchronnie prowadzony drogą świętości. Czy jest w życiu coś ważniejszego niż podążanie tą drogą?

o. Wilfrid Stinissen OCD

„Rozważania o wierze" to głęboka nauka życia wewnętrznego, Najlepszy podręcznik na Rok Wiary.

 s.prof.dr hab. Zofia Zdybicka USJK

1

Sztuka korzystania z własnych błędów należy do dzieł klasyki duchowości. Książka pełna optymizmu, ale jednocześnie bezkompro­misowa. Autor, znawca duchowych potrzeb człowieka, czerpie z bogatej spuścizny pisar­skiej św. Franciszka Salezego. Zło i słabości nazywa po imieniu i radzi, jak nie wpadać w przeróżne pułapki i pokusy oraz jak uczynić ze swoich błędów i upadków okazję do od­ważniejszego spojrzenia w niebo.

Joseph Tissot (1840-1894), francuski zakon­nik ze zgromadzenia św. Franciszka Salezego, tworzył i zmarł w swoim rodzinnym mieście Annecy. Zasłynął jako kaznodzieja rekolekcyjny i autor wielu dzieł z dziedziny duchowości.

w ramionach 2

Kiedy Chrystus odszedł z tego świata, dał swej Matce człowieka, ludzką istotę, by stał się on dla Niej jak syn: Jana... I w konsekwencji tego oddania i tego zawierzenia Maryja stała się matką Jana. Matka Boga stała się matką człowieka.

Macierzyństwo Maryi ma swój początek w matczynej trosce o Chrystusa. W Chrystusie, u stóp krzyża, przyjęła Jana, a w Janie przyjęła w pełni nas wszystkich. Maryja obejmuje nas szczególną troskliwością w Duchu Świętym... Dlatego macierzyństwo duchowe Maryi jest udziałem w mocy Ducha Świętego, „Ożywiciela".

Jan Paweł II, Fatima, 13.05.1982

 

Przez Maryję wreszcie Duch Święty zaczyna prowadzić do komunii z Chrystusem ludzi, „w których Bóg upodobał sobie".

KKK725

Jeśli ze strony Boga to Duch Święty jest wewnętrznym Nauczycielem, który prowadzi nas do pełnej prawdy o Chrystusie, wśród istot stworzonych nikt lepiej od Niej nie zna Chrystusa; nikt nie może, tak jak Matka, wprowadzić nas w głęboką znajomość Jego misterium.

Jan Paweł II, List o różańcu Rosarium Virginis Mariae, 14

 W stosunku do każdego chrześcijanina, do każdego człowieka, Maryja jest Tą która pierwsza uwierzyła - i tą właśnie wiarą Oblubienicy i Matki pragnie oddziaływać na wszystkich, którzy Jej po synowsku się zawierzają. Im bardziej zaś trwają w tym zawierzeniu i postępują w nim, tym bardziej Maryja przybliża ich do niewypowiedzianych „bogactw Chrystusowych" (por. Ef 3, 8).

Jan Paweł II, Enc. Redemptoris Mater,46

 

w ramionach 1

Jezus:

Czy wiesz, jakie jest najdoskonalsze nabożeństwo do Maryi?... Nigdzie nie znajdziesz nabożeństwa doskonalszego nad to, którego Ja cię nauczę, a tym jest współudział w mojej własnej dziecięcej miłości do Matki.

Za moim przykładem powierz się Matce mojej zupełnie, na zawsze i bez zastrzeżeń - jak dziecko ukochane... Powierz Jej całego siebie, jakim jesteś i będziesz, wszystko, co masz i mieć będziesz, wszystko, co robisz i co robić będziesz, tak iżby już ani w tobie, ani poza tobą nie było nic, co by nie należało do Niej.

 

Maryja:

Nie lękaj się: dobrze znam Wzór, który odtworzyć należy, i umiem urabiać dusze na Jego podobieństwo... Jeżeli będziesz stale zwracał się do mnie na chwilę przed każdym czynem, we wszystkim kierować będę tobą. A mogę cię tylko do jednego celu kierować: do Jezusa, do Jezusa, który będzie życiem twego życia.

Być apostołem to znaczy przyprowadzać dusze Chrystusowi, a im -dawać Chrystusa; ja jestem drogą, która prowadzi do Chrystusa; ja dałam Chrystusa światu.

Jestem wszechmocą dzięki wszechmocy Bożej i udzielam tej wszechmocy ludziom, którzy w Imię moje działają... Nie wystarczy jednak pracować dużo, aby mieć te przedziwne wyniki: trzeba pracować w Imię moje. Ileż razy trudziłeś się na próżno! A to dlatego, że nie powiedziałeś mi zaczynając: „W Imię twoje!"

o. Emil Neubert SM, Mój ideał, Jezus Syn Maryi

M najkrótszą drogą

Święci są w dziejach po to, ażeby stanowić trwale punkty odniesienia na tle przemijania człowieka i świata. To, co się w nich wyraża, jest trwałe i nieprzemijające. Świadczy o wieczności. Z tego świadectwa stale na nowo czerpie czło­wiek świadomość swego powołania i pewność przeznaczeń. W tym kierunku święci prowadzą Kościół i ludzkość. Do tych duchowych przewod­ników należy Św. Maksymilian, w którym czło­wiek współczesny odkrywa prawdziwą „syntezę" cierpień i nadziei naszej epoki. Jest w tej syntezie, ukształtowanej życiem i śmiercią Męczennika, ewangeliczne wezwanie o wielkiej przejrzystości i mocy: patrzcie, do czego zdolny jest człowiek, który bezwzględnie zaufał Chrystusowi przez Niepokalaną!

(Jan Paweł II, Msza Św. dziękczynna za kanonizację św. Maksymiliana, 18 czerwca 1983 r.)

 

 

taj wiary

Seria książek śp. Ks. Tadeusza Dajczera została wydana przez wydawnictwo Fidei i jest dostępna również w serii audiobook-ów.

odnośnik do wydawnictwa

www.fidei.pl

 Polecam pozycje o śp. Ks. Tadeuszu

"Przygnieciony ciężarem cierpienia wrócił do Domu Ojca!"

Pierwsza biografia zmarłego we wrześniu 2009 roku ks. prof. Tadeusza Dajczera.

zdumiew bliskość

"Trudny kawałek życia"

To prawdziwy skarb - pamiętnik Autora pisany w czasie Jego pobytu w seminarium i w pierwszych latach..

"Pasja wiary i Eucharystii. O dziełach i osobie ks. prof. Tadeusza Dajczera"

Na publikację składa się 26 świadectw i wywiadów z biskupami, księżmi, profesorami, osobami duchownymi i świeckimi, uczniami ks. Profesora i świadkami Jego życia, odbiorcami dzieł duchowych i naukowych. W zamieszczonym na wstępie wywiadzie z ks. biskupem Andrzejem Siemieniewskim czytamy: "Jeśli owoc czyichś książek, modlitw, spotkań przemienia życie dziesiątków tysięcy ludzi, to jest za co Panu Bogu dziękować.

 

sakr obecnośći

oraz inne autorstwa śp.Ks. Tadeusza

"Maryja prowadząca nas do Jezusa. Objawienia w La Salette"

Książka opracowana na podstawie notatek Autora. Głębokie rozważania o modlitwie.

"Mała droga świętej Teresy z Lisieux"

Konferencje Autora wygłoszone na przełomie lat 70. i 80.

moca wiarynieoczekiwany dar

Rozdział II

Kopia 23                   posłannictwo świeckich

 41.  Niezwykle ważny jest wkład wiernych świeckich w życie Kościoła; odgrywają oni niezastąpioną rolę w głoszeniu Ewangelii nadziei i służeniu jej, gdyż «za ich pośrednictwem Kościół Chrystusowy jest obecny w różnorodnych sektorach świata, jako znak oraz źródło nadziei i miłości» . W pełni uczestnicząc w misji Kościoła w świecie, winni oni świadczyć, że wiara chrześcijańska stanowi jedyną wyczerpującą odpowiedź na pytania, jakie życie stawia każdemu człowiekowi i każdej społeczności; mogą też zaszczepiać w świecie wartości Królestwa Bożego, będące zapowiedzią i rękojmią nadziei, która nie zawodzi.