Monthly Archives: październik 2017

"By wejść w tę tajemnicę, nie wystarczy tylko wiedzieć, że Pan jest obecny w swoim Słowie i w Eucharystii – Wejść w tajemnicę Jezusa Chrystusa to coś więcej, to zanurzyć się w głębiny miłosierdzia, gdzie nie ma słów, a jest tylko uścisk miłości. Miłości, która doprowadziła Go do śmierci za nas. Kiedy idziemy się wyspowiadać, bo mamy grzechy – «tak, muszę się pozbyć grzechów» albo: «niech mi Bóg przebaczy grzechy» – idziemy, mówimy spowiednikowi grzechy i jesteśmy spokojni, zadowoleni z siebie. Jeżeli to robimy, nie weszliśmy jeszcze w tajemnicę Jezusa Chrystusa. Jak idę do spowiedzi, to po to, by spotkać Jezusa Chrystusa, by wejść w Jego tajemnicę, by wejść w ten uścisk przebaczenia..."

Podczas Mszy Świętej płynie prąd miłości Bożej, w której Syn ofiaruje się Ojcu w Duchu Świętym. Chrześcijanin złączony z Chrystusem uczestniczy w tej miłości i przez nią obejmuje każdą rzeczywistość ziemską, która w ten sposób zostaje uświęcona i oczyszczona, stając się odpowiednią ofiarą dla Ojca. We Mszy Świętej powinno być zakorzenione zwłaszcza apostolstwo. Z niej czerpie ono całą swoją skuteczność, gdyż Odkupienie dokonuje się w czasie przez chrześcijan. „(...) Chrystus przyszedł na ziemię, aby odkupić wszystkich ludzi, ponieważ Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni (7 Tm 2, 4). Nie ma takiej duszy, która by Chrystusa nie interesowała. Nie ma takiej duszy, która by nie interesowała Chrystusa. Każdą odkupił za cenę własnej Krwi (por. 1 P 1, 18-19)’'5. Gdy naśladujemy Pana, żaden człowiek nie może być nam obojętny.

Rozmowy z Bogiem - F.F.Carvajal

„Nasze uczynki są odpowiedzią na bezinteresowną miłość Boga, który nas usprawiedliwił i zawsze nam przebacza. A nasza świętość to przyjmowanie zawsze tego przebaczenia...Nie możemy sami sobie przebaczyć grzechów dzięki naszym uczynkom; tylko On przebacza. Naszymi uczynkami możemy jedynie odpowiedzieć na to przebaczenie...Jezus domaga się od nas konsekwencji w życiu, spójności między tym, co czynimy, a tym, jak żyjemy wewnątrz... Wobec Boga zawsze trzeba być w prawdzie, zawsze. A ta prawda wobec Boga robi miejsce, aby Pan nam przebaczył”

Nie jest łatwą rzeczą zrozumieć Boże miłosierdzie, nie jest to łatwe. Trzeba się wiele modlić, aby je zrozumieć, ponieważ to jest łaską. Jesteśmy przyzwyczajeni do zasady: «ty mi zrobiłeś to, a ja ci zrobię tamto», do sprawiedliwości «zrobiłeś, to płać». A Jezus już raz za nas zapłacił i ciągle płaci.

Z Mszy św. w Domu św Marty 10-10-2017

SPOTKANIE W WYSZKOWIE

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków RRN

na comiesięczny Dzień Skupienia do Wyszkowa parafia św. Rodziny w dniu 14 października 2017

 

Rozpoczęcie o godz. 10.00 Adoracją Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie

Spotkanie zakończy się Eucharystią

W intencji spotkania

...Zdrowaś Maryjo...


SPOTKANIE FORMACYJNE ANIMATORÓW w Ostrożnem

w dniu 11 października o godz. 18.00

Zapraszamy - Ewa i Wiesław

      Prezentacja objawień w Gietrzwałdzie wzm

 

      Konferencja Ks Dariusz Kowalczyk

 

      Homilia ks. bp Andrzeja Siemieniewskiego

Na nowy rok formacyjny 2017/2018 zostały przygotowane materiały dla grup dzielenia pod tytułem Aby Ona żyła i działała w nas i przez nas. Są to fragmenty konferencji św. Maksymiliana Kolbe, które głosił do braci w Niepokalanowie polskim i japońskim. Treści pozycji nawiązują do tematyki rekolekcji wakacyjnych poświęconych życiu w duchowej obecności Matki Bożej.

 

Przesłanie św. Maksymiliana jest szczególnie aktualne w roku jubileuszy maryjnych: 100-lecia objawień w Fatimie, 300-lecia koronacji cudownego wizerunku jasnogórskiego i 140-lecia objawień w Gietrzwałdzie – zwieńczonego Aktem poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi.

W pierwszych latach istnienia Ruchu Rodzin Nazaretańskich Konferencje św. Maksymiliana stanowiły podstawowy materiał do pracy formacyjnej w ramach grup dzielenia i wywarły znaczący wpływ na obecny kształt duchowości Ruchu.