konferencja Duszpasterstwa Rodzin

Wydział Duszpasterstwa Rodzin serdecznie zaprasza na konferencję naukowo-szkoleniową organizowaną przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łomżyńskiej, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Łomży, PWSIiP w Łomży oraz Instytut Naturalnego Planowania Rodziny – INER Polska dnia 24 maja 2014 r. Temat konferencji: „Duża rodzina – łączy, uczy, wspiera. Pomoc rodzinie w wypełnianiu jej funkcji prokreacyjnej i opiekuńczej.” Miejsce konferencji : Aula „A” w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży przy ulicy Akademickiej 1.

Celem konferencji jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych osobom zajmującym się pomocą rodzinie w zakresie coraz częściej obserwowanych problemów: obniżająca się liczba dzieci w rodzinie; wzrost małżeństw bezdzietnych; spadek kondycji zdrowotnej rodzin; niski poziom wiedzy o formach pomocy rodzinie oraz migracja zarobkowa.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy: Dekanalnych Duszpasterzy Rodzin, Doradców Życia Rodzinnego, Absolwentów i Uczestników Studium Życia Rodzinnego, Członków Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich naszej Diecezji, Małżonków oraz wszystkie osoby zainteresowane i zaprzyjaźnione z Duszpasterstwem Rodzin naszej Diecezji. Wstęp wolny.

Program konferencji:

9.00 - Otwarcie konferencji.
Przywitanie gości: dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.
Wprowadzenie: dr hab. Wiesław Tadeusz Popławski, prof. PWSIiP Dyrektor Instytutu Społeczno - Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.
Wystąpienia gości:
Mieczysław Kazimierz Baszko – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.
Elizabeth Rötzer - Dyrektor Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny w Austrii.
Ks. dr Jacek Kotowski – Duszpasterz Rodzin Diecezji Łomżyńskiej.
9.30 - dr hab. Barbara Cieślińska (Instytut Socjologii Uniwersytet w Białymstoku) - Zmiany sytuacji społeczno demograficznej podlaskich rodzin.
10.15 - dr Tadeusz Wasilewski (Centrum „Napromedica” w Białymstoku) - Problemy prokreacyjne rodziny – metody ich rozwiązywania.
11.00 – Przerwa.
11.30 - prof. Andrzej Kochański – Problemy prokreacyjne — wybrane zagadnienia poradnictwa genetycznego.
12.15 - dr Elżbieta Gołąb (INER Polska) – Tele-informatyczne metody edukacji i konsultacji małżonków w problemach prokreacyjnych - oferta INER Polska.
12.45 - dr Agata Gołębiewska (Instytut Społeczno- Humanistyczny PWSIiP w Łomży) - Wsparcie i pomoc socjalna dla dużych rodzin.
13.15 - Dyskusja.
13.45 - Zakończenie konferencji.

W przerwie konferencji w holu przy auli przewidziane są:
- wystawy, prezentacje literatury i pomocy edukacyjnych,
- prezentacje multimedialne, możliwość rozmów ze specjalistami.