Monthly Archives: styczeń 2016

RRN Diecezji Płockiej zaprasza na rekolekcje małżeństwa z dziećmi -

"Jak zrozumieć siebie i osobę którą kochasz." - 19-21.02.2016

Zapraszamy małżeństwa wraz z dziećmi na Rekolekcje

Koszt
- osoba dorosła 160 zł (w tym 2 noclegi i wyżywienie)
- dzieci 4-10 lat 90 zł
- dzieci do lat 3 bezpłatnie

Miejsce
OŚRODEK CARITAS Popowo -Letnisko
www.caritaspopowo.pl

W programie:
- msze św
- konferencje
- warsztaty
- możliwość indywidualnej spowiedzi i rozmowy duchowej- spotkania w grupach
- projekcja filmu
- medytacja z rozważaniem

Księża prowadzący:
- ks. Sławomir Kowalski
- ks. Grzegorz Zakrzewski

Zgłoszenia
Anna Kocot
E: atk.kocot@gmail.com
T: 508-193-807
Tomasz Kocot
E: kocot.tomasz@gmail.com
T: 509-252-104

Zgłoszenia przyjmujemy do 01.02.16
liczba miejsc ograniczona

do udziału w rekolekcjach zachęca Ks. moderator A. Stypułkwski

Rekolekcje dla małżeństw z dziećmi

      a 2015-12-12 Ks Mirosław Stankiewicz konf
      b 2015-12-12 Ks Mirosław Stankiewicz homilia
      c 2015-12-12- Ks A. Stypułkowski konf
      d 2015-12-13 homilia

 

 

 

o

Spotkanie animatorów naszej diecezji w dn. 10 lutego 2016
Zapraszamy animatorów grup parafialnych (obecnych i pełniących wcześniej te funkcje) oraz osoby odpowiedzialne na spotkanie formacyjne w Ostrożnem koło Zambrowa
Spotkanie odbędzie się w kaplicy Ojca Pio o godz 19,00. Tam też będzie sprawowana Eucharystia.

Serdecznie zapraszamy Ewa i Wiesław

w intencji spotkania

" Zdrowaś Maryjo..."

      życzenia

św RodzinaRodzinę rozumiało się zawsze jako pierwszy i podstawowy wyraz natury społecznej człowieka. Dziś rozumie się ją zasadniczo w taki sam sposób. Równocześnie jednak w naszych czasach zostaje uwydatnione to, co dla tej najmniejszej, a zarazem fundamentalnej ludzkiej społeczności jest istotne od strony mężczyzny i kobiety jako osób. Rodzina jest społecznością osób, dla których właściwym sposobem bytowania — wspólnego bytowania — jest „komunia”: communio personarum. W tym wyraża się też — z uwzględnieniem całej dysproporcji bytowej — podobieństwo do Boskiego „My”. Tylko osoby zdolne są do bytowania „in communione”. Rodzina bierze początek z takiej małżeńskiej wspólnoty, którą Sobór Watykański II określa jako „przymierze”. W tym przymierzu mężczyzna i kobieta „wzajemnie się sobie oddają i przyjmują”11.

Księga Rodzaju naprowadza nas na tę prawdę, gdy mówiąc o konstytuowaniu się rodziny poprzez małżeństwo, stwierdza: „Mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2,24). Chrystus w Ewangelii, w rozmowie z faryzeuszami przytacza te same słowa, dodając: „A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19,6). Na nowo ujawnia On treść normatywną, jaką w sobie zawiera stwierdzenie faktu, który istniał od początku (Mt 19,8). Fakt ten zawsze nosi w sobie tę samą zawartość normatywną. Jeżeli Nauczyciel ją „teraz” potwierdza, to dlatego, aby u progu Nowego Przymierza uczynić dla wszystkich jasnym i jednoznacznym charakter nierozerwalny małżeństwa jako fundamentu dobra wspólnego rodziny.

Jan Paweł II - Z listu do rodzin (1994)