Historia

dajczer               

             RRN powstał  w 1985r   

jako odpowiedź kapłanów na potrzeby świeckich pragnących pogłębiać swoje życie duchowe (można powiedzieć, że wywodzi się z konfesjonału).  Założycielami wspólnoty Ruchu Rodzin Nazaretańskich byli  ks. Tadeusz Dajczer (+2009) i ks. Andrzej Buczel (+1994) wraz z grupą świeckich, którzy w oparciu o kierownictwo duchowe i ciągłe nawracanie się dążyli do radykalizmu wiary. RRN szybko rozprzestrzenił się w kraju i poza jego granicami. Jest obecny na sześciu kontynentach w 35 krajach. Książka ks. Tadeusza Dajczera , którą napisał jako odpowiedź na zapotrzebowanie świeckich, w Polsce doczekała się ponad 25 wydań i jest ciągle aktualna.

 

Ks. A. Buczel

Ks. Andrzej Buczel –-„stawanie w prawdzie   

      Ks. A. Buczel 2.mp3 - Nieznany wykonawca
      Ks. A. Buczel-1.mp3

 

Ruch działał do 2013 roku jako wspólnota osób świeckich i duchownych w oparciu o strukturę diecezjalno-parafialną Kościoła.

W wyniku dekretu Arcybiskupa Kazimierza Nycza w sprawie Ruchu Rodzin Nazaretańskich z lutego 2009 roku rozpoczęto prace, które doprowadziły do zatwierdzenia Statutu Stowarzyszenia Ogólnopolskiego RRN w dn. 22-06-2013 podczas Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski