Błogosławieni miłosierdzie czyniący

Dziewiętnastego listopada w dniu zakończenia Roku Miłosierdzia ruchy i stowarzyszenia diecezji łomżyńskiej spotkały się wspólnie, by jeszcze raz zgłębiać temat Bożego Miłosierdzia w odniesieniu do swoich wspólnot. Motto spotkania brzmiało „Błogosławieni miłosierdzie czyniący”. W spotkaniu wzięli udział księża biskupi naszej diecezji.

 

W pierwszej części spotkania wysłuchaliśmy prelekcji zaproszonych gości.

Ks. dr hab. Stanisław Skobel (prof.UKSW) w temacie „Owoce Bożego Miłosierdzia” nawiązał do postaci świętego Jana Pawła II, który mówił że światu potrzebne jest Boże Miłosierdzie, przypominał światu, że Bóg objawił się jako Bóg miłości. Zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu. Kontynuatorem tego przekazu jest Ojciec św. Franciszek. Prelegent mówił że takim streszczeniem opisu Bożej miłości są słowa: „tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego dał..”  Największym z przymiotów Bożej miłości jest miłosierdzie i Bóg objawił się jako Miłość Miłosierna. Dzisiejszemu światu najbardziej potrzeba Bożego miłosierdzia i świat powinien zanurzyć się w Bożym miłosierdziu. I to temu światu, który nie zawsze jest wierzący mamy objawiać Boże Miłosierdzie. By pełnić to trudne zadanie powinniśmy upodobnić się do Boga. To co wiarą wyznajemy ma się objawiać w naszej postawie. Nie możemy poprzestać na czysto teoretycznych czynach. Byłaby to wiara martwa. Łaski Roku Miłosierdzia mają zradzać owoce i na tyle Bóg może działać, na ile użyczymy mu naszych ust, rąk nóg, naszego czasu...

W nawiązaniu do pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej Ksiądz profesor przedstawił ich główną cechę po jakiej byli rozpoznawani: „patrzcie jak oni się miłują.” Poddał pod zastanowienie pytanie: czy patrząc na nas dzisiaj, kiedy jesteśmy w miejscach pracy, na ulicy, w najbliższym otoczeniu, ktoś, kto od Chrystusa się odwrócił może powiedzieć - patrzcie jak oni się miłują...

Dzisiejszy świat może ocalić tylko Boże Miłosierdzie i mamy o Nim przede wszystkim świadczyć.

Rok Miłosierdzia choć kończy się w kalendarzu liturgicznym powinien trwać nadal w naszych sercach. Nie powinniśmy przejść obojętnie nad słowami: „bądźcie miłosierni jak Bóg jest miłosierny”. Ksiądz profesor dodał też, że Bóg jest stwórcą każdego człowieka, tego niewierzącego, niebezpiecznego też.

Kolejnym prelegentem był reżyser filmowy Pan Maciej Bodasiewicz. W swoim wystąpieniu zatytułowanym "Miłosierdzie - miłość bez granic" dał swoje świadectwo Bożego Miłosierdzia.

W nawiązaniu do łagiewnickich uroczystości przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana stwierdził, że my już jesteśmy posłani z Łagiewniki do naszej diecezji, by otworzyć nasze serca do posługi kościołowi tutaj i głosić Chrystusa Króla i Jego miłosierdzie.

Jako ostatni w tej części spotkania głos zabrał O. Aaron Wojciech Kubas (franciszkanin) W Jego prelekcji "Powołani do bycia apostołami Miłosierdzia" mówił, że Jezus powołał apostołów by byli z Nim, by potem mógł ich posłać. Doświadczenia sakramentu pokuty niosą prawdę, że każda spowiedź to już jest objęcie miłością na wstępie, że doświadczenie przebaczenia jest bardzo ważne, bo mówi że miłosierdzie jest większe niż grzech. Boże przebaczenie, którego doznajemy w sakramencie pokuty wprowadza penitenta w głąb Bożego miłosierdzia. „My mówimy, że ciągle zanudzamy Boga swoimi grzechami, ale Bóg nieustannie mówi o Swoim miłosierdziu. Miłosierdzie wydobywa w nas świętość, która w nas jest.”

 

Centralnym punktem spotkania była Eucharystia zamykająca Rok Miłosierdzia sprawowana pod przewodnictwem Ks. bp. Janusza Stepnowskiego, celebrowana przez kilkudziesięciu kapłanów. W homilii Ksiądz Biskup poruszył tajemnicę Zmartwychwstania i pragnienie jakie jest w każdym człowieku (niezależnie od wyznania) - życia po śmierci. Mówił, że Bóg tak często powraca do tematu miłosierdzia, że nie pragnie ON długich modlitw, ale pragnie miłosierdzia i o to miłosierdzie zapyta nas w wieczności. „Ten rok miłosierdzia się kończy ale powołanie by czynić miłosierdzie na tej ziemi się nie skończy.”

 

Część trzecia rozpoczęła się medytacją wizerunku Jezusa Miłosiernego i była poświęcona

prezentacji wspólnot z wiodącym tematem „Boże miłosierdzie w naszych wspólnotach.”

Swoje świadectwo przedstawiły wspólnoty: Ruch Światło Życie, Domowy Kościół, Gloriosa trinia, Theoforos (człowiek niosący Boga), Odnowa w Duchu Świętym, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Equipes Notre Dame, Rodzina Radia Maryja, Ruch Focolari - dzieło Maryi, Civitas Christiana.

Ruch Rodzin Nazaretańskich w krótkim przedstawieniu multimedialnym zaprezentował historię powstania Ruchu, jego miejsce w Kościele, życie wspólnoty oraz w krótkich świadectwach działanie Bożego miłosierdzia w naszym codziennym życiu.

 

Spotkanie zakończył Ks. Wojciech Nowacki udzielając nam Bożego Błogosławieństwa

 

Grażyna Pawłowska(RRN)