„Żyć zawierzeniem Maryi”

W dniu 30.11.2013 w Częstochowie odbył się Adwentowy Dzień Skupienia RRN pod hasłem „Żyć zawierzeniem Maryi”. Do tego wyjazdu do Matki Bożej przygotowywałam się od dłuższego czasu. Prosiłam Ją podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej parafii aby pozwoliła mi pojechać do Niej, bo wiedziałam że będzie zawierzenie RRN przez Akt Oddania się Matce Bożej na wyłączną służbę Kościołowi. Pragnęłam tam być nie tylko sama ale z członkami z naszej wspólnoty parafialnej i nie tylko. Matka Boża zaprosiła nie tylko mnie lecz i naszego kapłana opiekuna naszej grupy oraz inne osoby ze wspólnoty i parafii, za co Jej jestem bardzo wdzięczna. Droga autokarem do Częstochowy upłynęła nam dobrze i szybko, czas mijał poprzez wspólną modlitwę i śpiew. Ale to nie jest najważniejsze, Chciałam czegoś innego. Spotkać się znów z Matka Bożą w Cudownej Kaplicy. Podziękować Jej że znów tu jestem, powiedzieć Jej co się zmieniło w moim życiu od ostatniego spotkania z Nią, podziękować i poprosić o jeszcze, o Jej opiekę w moim życiu, oddać Jej te wszystkie sprawy osobiste i innych, tych którzy mnie prosili o modlitwę i powierzenie Jej spraw. Oddać w Jej władanie moje życie rodzinne, moją wspólnotę – grupę RRN, bo to przecież Jej dzieło. Później poszliśmy do Sali Kordeckiego. Tam odmówiliśmy różaniec z rozważaniami tajemnic. Później była adoracja Najświętszego Sakramentu i konferencja ks. Dariusza Kowalczyka „Komunia z Maryją”. Prosiliśmy Maryję, aby przyszła i zaistniała w naszych sercach, aby zamieszkał w nich Jezus. Następnie były świadectwa wiary osób które doświadczyły miłości Bożej będąc w RRN. Ale punktem kulminacyjnym była sprawowana Eucharystia, podczas której ks. Arcybiskup Stanisław Nowak zawierzył RRN Matce Bożej. Byli tam licznie zgromadzeni członkowie RRN z całego kraju i z zagranicy. Tego Aktu Zawierzenia Matce Bożej dokonał ks. Arcybiskup w duchowej łączności z papieżem Franciszkiem, który 13 października 2013rzawierzył świat Najświętszemu Sercu Maryi. To było dla mnie niesamowite przeżycie. Sama i na swój sposób oddawałam się Matce Bożej osobiście i po cichu. Tam przed Cudownym Jej Obliczem i w obecności całej mojej wspólnoty RRN, księdza arcybiskupa i księży moderatorów, opiekunów grup, poczułam się że każda siostra i brat są moją rodziną, że łączy nas coś więcej - nasza duchowość Maryjna, że mogę być przez Maryję coraz bliżej Jezusa. Uświadomiłam sobie po raz kolejny, że Maryja jest dla mnie najlepszą Matką i największym darem Jezusa dla mnie. To Ona mnie prowadzi po ścieżkach mojego pokrętnego życia. Ona je ratuje. Ona mnie ciągle zaprasza do komunii z Bogiem. Ona działa we mnie i za mnie. Ona mnie zmienia ku lepszemu, bo nie wiem gdzie bym dzisiaj była gdyby nie Jej opieka i troska o mnie. Ona buduje i naprawia relacje z moimi bliskimi i rodziną. Ona mnie uczy jak być matką, żoną siostrą. Maryja moja Matka uczy mnie pokory, patrzenia na świat jej oczyma. To Ona jak Matka-Mamusia prowadzi mnie do świętości, do zjednoczenia z Bogiem. Dzięki tym konferencjom i homilii ks. Stanisława Nowaka zrozumiałam, że nie zrealizuję siebie o własnych siłach, bez Jezusa i Maryi. Proszę wciąż Maryję aby to Ona pomagała mi zapierać się samej siebie. Proszę Cię Matko naszego zawierzenia, opiekuj się mną i pozwól abym umiała mówić Bogu „tak”, jak Ty Maryjo. Ufam, że to Ona będzie żyła we mnie i za mnie.

Ala Górska