Bóg przebacza zawsze

Bóg przebacza zawsze

O duchowości napisano wiele książek, ale słowo głoszone przez kapłana ma swoją moc. Do Śiluvy, małej miejscowości na Litwie (miejscu pierwszych w Europie objawień Matki Bożej) dotarliśmy późnym wieczorem, praktycznie nocą - droga nie była łatwa - po obowiązkach dnia, wśród deszczu i mgły, ale z radością w sercu, z radością spotkania się ze wspólnotą litewską. Wspólnota ta spotyka się co kwartał i od wielu lat wysyła zaproszenie do Polski, by na te dni przyjechał kapłan z naszej wspólnoty wraz z osobami świeckimi. Podążanie wspólną drogą, charyzmatem RRN wymaga pewnego rodzaju prowadzenia, ukazywania kierunku na drodze do świętości w życiu codziennym.

Temat tego spotkania to „Oddać się miłości Bożej bez lęku”. Konferencję z duchowości wygłosił ks. Andrzej Stypułkowski – moderator RRN diecezji łomżyńskiej. Jego jasny przekaz – „oddać się Bożej miłości to nie to samo co oddać się Bożej sprawiedliwości” pozwolił spojrzeć na temat w kontekście przebaczania. By bardziej przybliżyć tę tematykę prowadzący konferencję poparł przykładem życia małżeńskiego. Mówił też o lękach, o lęku, który jest w nas, bo boimy się całkowicie zawierzyć Bogu, oddać się, powierzyć Jego miłości, zaufać. Podobnie jak młodzi ludzie boją się wstąpić w związek sakramentalny, nie ufają sobie do końca – bo może się nie uda. Ujawnia się tu prawda o naszym egoizmie, pragnieniu, by być panem swojego życia, by kierować się swoimi drogami, a niekoniecznie tym co jest Bożym planem. Ks Andrzej ukazał Bożą miłość na drodze przebaczenia. Podkreślił też jak wiele może w naszym życiu zmienić dialog z drugą osobą, przebaczenie i słowo - kocham cię w dialogu małżeńskim. Odniósł też to do drogi życia duchowego, zachęcał byśmy kroczyli ku świętości, do której zostaliśmy powołani. Jego konferencja odbiła się żywym echem na grupkach dzielenia. Homilię w oparciu o tekst Ewangelii z dnia o przemienieniu na Górze Tabor wygłosił ksiądz z Litwy. Porównał pobyt na rekolekcjach do przebywania na Górze Tabor w obecności Jezusa. Zaznaczył, że rozejdziemy się do swojej codzienności i życzył, byśmy to co dane nam przeżyć na tych rekolekcjach, zachowali w swoim sercu.

Pobyt w domu rekolekcyjnym to czas adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Istotnym elementem dnia jest adoracja Pana Jezusa przez dzieci. To szczególny czas dla nich, kiedy mogą być blisko Pana Jezusa. On na nie patrzy z monstrancji i zalewa swoimi łaskami. One uczą się trwać w obecności Boga, mówią Mu o sobie. To piękny czas, który na zawsze zostawi ślad w ich sercach.

Istotnym elementem spotkań rekolekcyjnych jest rozmowa duchowa zakończona spowiedzią świętą.

Dzień rekolekcyjny kończył się całonocną adoracją. W niedzielę po konferencji i Mszy –św., wspólnotowym posiłku rozjeżdżamy się każdy w swoją stronę. Słyszymy głosy podziękowania i zapewnienia, że to takie ważne, że tam przyjeżdżamy, że ważna jest ta wspólnotowa więź. Zapraszają na kolejne spotkania i rekolekcje letnie, wyrażają też chęć uczestniczenie w rekolekcjach w Polsce. Ruch Rodzin Nazaretańskich to wielka duchowa rodzina.

Grażyna Pawłowska (RRN)

Artykuł ukazał się w Głosie Katolickim nr 9 z dnia 5 marca 2017