Monthly Archives: czerwiec 2014

"Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata"(J 6,51). Jezus podkreśla, że nie przyszedł na świat, aby dać coś, ale by dać samego siebie, swoje życie, jako pokarm dla tych, którzy w Niego wierzą. Ta komunia z Panem zobowiązuje nas, Jego uczniów do naśladowania Go, czyniąc z naszego życia chleb łamany dla innych, tak, jak Nauczyciel połamał chleb, który jest Jego ciałem….. Za każdym razem, kiedy bierzemy udział we Mszy św. i karmimy się Ciałem Chrystusa, działa w nas obecność Jezusa i Ducha Świętego, kształtuje ona nasze serce, przekazuje nam postawy wewnętrzne, które przekładają się na zachowania zgodne z Ewangelią…. W ten sposób Eucharystia sprawia dojrzewanie chrześcijańskiego stylu życia. Miłość Chrystusa, przyjęta z otwartym sercem zmienia nas, przekształca nas, czyni nas zdolnymi do miłości nie według ludzkiej miary, zawsze ograniczonej, ale według miary Bożej, to znaczy bez miary…. …także nasze życie staje się "chlebem łamanym" dla naszych braci….

Piątnica21 czerwca 2014 r., - Dzień Skupienia – Tematem naszych rozważań była miłość Boga. Miłość Jezusa wypowiadana słowami litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa – nasza odpowiedź na tę miłość. Temat ten był kontynuowany w konferencji wygłoszonej przez Ks. Leszka. Doświadczeniem miłości Boga dzieliliśmy się na spotkaniach w grupach. Podczas homilii Ks. Robert mówił i radości Chrześcijanina, która to radość jest konsekwencją spotkania z Miłością.

CZWARTEK

19.00 - spotkanie modlitewne i posłanie do ewangelizacji - Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

PIĄTEK
17.00 – Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie - kościół pw. Św.Brunona
18.00 -20.00  „wyjście na ulicę” /
18.00 -20.00 Msza św. i adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie kościół pw. Św. Brunona
20.00 powrót do kościoła – nabożeństwo ewangelizacyjne Brunon

SOBOTA

14.00 - Msza św. - kościół pw. Św. Brunona
15.00
- 18.00 Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie - kościół pw. Św.     Brunona / c.d ewangelizacji na ulicach
18.30 -
spotkanie przy kościele Krzyża św. / Koncert Ewangelizacyjny, możliwość przystąpienia do Sakramentu Pojednania/