film Mary’s Land

zwiastun filmu

DO KINA W MIESIĄCU MARYJNYM
Widząc wiele niepokoju w mediach masowego przekazu, chcielibyśmy zainteresować wszystkich parafian filmem „Marry’s Land. Ziemia Maryi”, który wchodzi do polskich kin 5 września 2014r.
Siła telewizji i kina bywa dzisiaj, niestety, wykorzystywana przeciwko człowiekowi. Często wygląda to tak, jakby media, osoby publiczne sprzęgły swoje działania, by znieczulać nasze poczucie wartości i przyzwyczajać do kolejnych etapów degrengolady: najpierw brzydoty, potem przemocy, okrucieństwa, bluźnierstwa, aż do akceptacji jawnego zła. Wszystko dokonuje się małymi kroczkami, których w danym momencie prawie nie da się dostrzec, aby po latach, gdy ogrom zniszczeń widać już jak na dłoni, nie dało się cofnąć tego procesu. Oto strategia odwracania ludzi od Boga, Kościoła, piękna, czy wręcz od samych siebie.

Mary’s Land ma się stać przeciwwagą dla tej tendencji. Siłę, jaką ma kino, trzeba wreszcie wykorzystać dla dobra ludzi.

Film ma być inspiracją i początkiem modlitwy maryjnej dla tych, którzy już odmawiają różaniec, i dla tych, którzy nigdy tego nie robili. Po obejrzeniu Mary’s Land nie da się przejść obojętnie obok Maryi i Jej modlitwy (nazwanej w filmie „biczem na szatana”).
WIELE ZALEŻY OD AKTYWNOŚCI KATOLIKÓW
To, jak szeroki odbiór będzie miał film preewangelizacyjny, zależy w głównej mierze od osób zaangażowanych w życie Kościoła. Film w pierwszym etapie wprowadzony zostanie do ponad 20 kin w całej Polsce. Jeśli będzie duże zainteresowanie publiczności, kina będą chciały wyświetlać film pokazywać przez długi czas. Właśnie wtedy niejeden niezaangażowany duchowo widz będzie miał okazję spotkać Boga i Jego Matkę.
Zapraszamy do zaangażowania się poprzez organizowanie grupowych wyjść do kina. Najbliższe kino, które pokazuje film to kino ____________ w _________.
(jeśli filmu nie ma w pobliskim kinie można się do niego zgłosić i poprosić o wyświetlenie filmu).

Więcej informacji o filmie znaleźć można na stronie www.MarysLand.pl