Monthly Archives: listopad 2014

św Maksymilian

Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza. Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną, wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała, i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba.

22W zamyśle Boga Stworzyciela i Odkupiciela rodzina odkrywa nie tylko swoją "tożsamość", to, czym "jest", ale również swoje "posłannictwo", to, co może i powinna "czynić". Zadania, które z powołania Bożego ma wypełniać w historii, wypływają z samej jej istoty i ukazują jej dynamiczny i egzystencjalny rozwój. Każda rodzina odkrywa i znajduje w sobie samej nie dające się stłumić wezwanie, które jednocześnie określa jej godność i odpowiedzialność: rodzino, "stań się" tym, czym "jesteś"!
Sięganie do "początku" stwórczego aktu Boga jest koniecznością dla rodziny, jeżeli pragnie ona poznać i urzeczywistnić siebie wedle prawdy wewnętrznej nie tylko swego istnienia, ale także swego działania historycznego. A ponieważ wedle zamysłu Bożego rodzina została utworzona jako "głęboka wspólnota życia i miłości"44 , przeto na mocy swego posłannictwa ma ona stawać się coraz bardziej tym, czym jest, czyli wspólnotą życia i miłości "w dążeniu", które - podobnie jak każda rzeczywistość stworzona i odkupiona - znajdzie swoje ostateczne spełnienie w Królestwie Bożym. W perspektywie sięgającej samych korzeni rzeczywistości małżeńskiej i rodzinnej trzeba następnie powiedzieć, że istota i zadania rodziny są ostatecznie określone przez miłość. Rodzina dlatego otrzymuje misję strzeżenia, objawiania i przekazywania miłości, będącej żywym odbiciem i rzeczywistym udzielaniem się miłości Bożej ludzkości oraz miłości Chrystusa Pana Kościołowi, Jego oblubienicy.
Każde poszczególne zadanie rodziny jest wyrazem i konkretnym wypełnieniem tego podstawowego posłannictwa. Trzeba zatem bardziej wnikać w to szczególne bogactwo posłannictwa rodziny i zgłębiać jego wielorakie i jednorodne treści.
W tym sensie, zaczynając od miłości i stale do niej się odwołując, ostatni Synod naświetlił cztery podstawowe zadania rodziny:
a. tworzenie wspólnoty osób,
b. służba życiu,
c. udział w rozwoju społeczeństwa,
d. uczestnictwo w życiu i posłannictwie Kościoła.

Familiaris consortio Jan Paweł II

Jasna GóraW roku Jubileuszowym RRN spotykamy się na Jasnej Górze na corocznym Adwentowym Dniu Skupienia.

Temat tego spotkania –

„Wspólnota i dziedzictwo wiary.”

Początek spotkania 29-listopada godz. 9.00

Wyjazd autokaru z Wysokiego-Mazowieckiego z placu przy kościele św. Piotra i Pawła w dn 28-11-2014 godz 23.00 z Łomży plac Niepodległości godz 23,59

Szczegóły spotkania na Jasnej Górze

Zgłoszenia na wyjazd autokarem przyjmuje Agata Tel 508493414

...continue reading

Próbujemy znaleźć drogę do Pana Boga w kontekście rozważania „ON jest moim życiem, moją nadzieją”…. Formacja do życia duchowego, tego życia, które chcemy budować razem z Jezusem tu na ziemi.
Formacja duchowa to umiejętność odnalezienia w naszym życiu relacji z Jezusem. Jest to możliwość oddawania naszego życia w Jego ręce, naszego życia w całości - jest to proces. Kiedy mamy jakieś cierpienie łatwiej jest dzielić to cierpienie z Jezusem, z Maryja, Czy jest w nas wiara i nadzieja , że ON jest naszym życiem? Czy mamy tę pewność? Formacja duchowa to proces nabywania umiejętności odnalezienia naszego związku z Jezusem. Czy tych naszych smutków nie warto oddać Jezusowi.
Życie wewnętrzne to taka piękna przygoda dla tych, którzy potrafią oddać swoje wydarzenia z życia Jezusowi.
(całość konferencji dostępna jest w zakładce „Posłuchaj”)

      konferencja-ks-A-ON-jest-moim-życiem-08-11-2014.mp3