Sympozjum naukowe w Białymstoku: Świadek Miłosierdzia ks. prof. Tadeusz Dajczer

Relacja z sympozjum