Modlitwa o owoce ewangelizacji w Łomży

MODLITWA O OWOCE EWANGELIZACJI ŁOMŻY

do odmawiania od I Niedzieli Adwentu

do Niedzieli Trójcy Przenajświętszej

(1.12.2013 - 15.06.2014)

Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za dar wiary. Dzięki niej poznajemy Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i naszego Zbawiciela. Wiara jednoczy nas z Bogiem Ojcem naszym Stwórcą.

Jednak tak wielu wokół nas, także w naszych rodzinach, utraciło smak wiary i mimo chrztu oderwało się od Ciebie, żyjąc tak jakby Ciebie nie było.

Prosimy Cię, abyś doprowadził ich do osobistej decyzji wiary, aby w relacji z Tobą odnaleźli odnowiony entuzjazm i radość. Niech Twoja uprzedzająca łaska otworzy serca tych, którzy usłyszą Twoje orędzie, głoszone w świątyniach i na ulicach.

Pomóż nam rozeznać, jak mamy dotrzeć do nich z Ewangelią życia, jak rozpalić w nich na nowo żar miłości do Ciebie. Wszyscy chcemy stać się orędownikami nowej ewangelizacji poprzez modlitwę, świadectwo życia i zaangażowanie w głoszenie Twojej miłości.

Polecamy Ci wszystkich ewangelizatorów: z parafii, ruchów i stowarzyszeń Łomży, którzy w czerwcu wyjdą na ulice naszego miasta, aby nieść przesłanie wiary najbardziej potrzebującym. Wylej na nich swego Ducha i obdarz potrzebnymi darami, odwagą i rozeznaniem.

Maryjo, Gwiazdo ewangelizacji, wypraszaj potrzebne łaski niosącym Ewangelię i ewangelizowanym, aby Królestwo Boże rozszerzało się aż po krańce ziemi.

Prosimy wraz z oddanym Tobie błogosławionym Janem Pawłem II: Niech zstąpi Duch Twój, niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. (wszyscy 3x) Amen.

 

Do wspólnego odmawiania w parafiach Dekanatów Łomżyńskich: św. Michała Archanioła, św. Brunona oraz w Dekanacie Piątnickim.
 
Łomża, dnia 22 listopada 2013 r.
N. 1829/B/2013 + Janusz Stepnowski Biskup Łomżyński