Inauguracja 2015

Inauguracja Roku Formacyjnego 2015/2016  RRN miała miejsce 12 września 2015 roku w Białymstoku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Z różnych stron Polski – od wybrzeża po południowe i zachodnie diecezje przybyło kilkaset osób - członków i sympatyków wspólnoty Ruchu. Po krótkiej prezentacji przybyłych grup, powitaniu przez parę animatorów z Białegostoku – Ewę i Wieśka głos zabrał kustosz sanktuarium Ks. Kan. Andrzej Kozakiewicz, który przybliżył postać i drogę bł. ks. Michała Sopoćki oraz rozwój kultu Miłosierdzia Bożego. Zaznaczył, że św. Jan Paweł II - orędownik Miłosierdzia Bożego - dopowiedział to, czego bł.ks. Michał Sopoćko, ze względu na czasy w jakich przyszło cierpieć księdzu w intencji kultu miłosierdzia, powiedzieć nie mógł.
W słowie skierowanym do nas ks. Dariusz Kowalczyk podkreślił, że w kierownictwie duchowym mamy odczytać światło Ducha św., że kierownictwo to spotkanie dwóch wolności - wolności Boga i wolności człowieka. W kierownictwie mamy odczytać to, czego Bóg od nas oczekuje. Droga RRN to dążenie do świętości w codzienności, a więc kierownictwo dotyczy zwykłych małych codziennych spraw.
Mszy św. w koncelebrze kilkudziesięciu kapłanów przewodniczył ks. Arcybiskup Edward Ozorowski. W homilii traktującej o posłudze kapłana jako kierownika duchowego Ks. Dariusz Kowalczyk przytoczył słowa zaczerpnięte z dokumentu ds. duchowieństwa z 2011. „Dzisiaj potrzeba mądrych i świętych przewodników duchowych”. Mówił, że kapłan kierownictwo pełni jako posługę kościoła, że kierownik to ten kto sam doświadczył miłosierdzia Bożego. Przypomniał, że ks. Tadeusz Dajczer zwracał uwagę na to, że małe proste sprawy są głosem Boga. By się nauczyć słuchać głosu Pana Boga potrzebujemy nauczyciela, a na drodze duchowości RRN jest nim Maryja. Ona nam tłumaczy to co się dzieje w życiu. Ks. Dariusz mówił dalej, że można z Matką Bożą prowadzić wewnętrzny dialog, można Ją prosić o radę, a Ona w głębi serca da nam odpowiedź. „Bóg posługuje się nami przez Maryję i trzeba się dać Jej prowadzić przez ten wewnętrzny dialog”. Kierownik duchowy to ktoś taki, kto żyje komunią z Maryją. Ks. bp Edward – uczeń seminaryjny ks. Michała Sopoćki - na zakończenie Eucharystii, w której prosiliśmy o świętość dla kapłanów, życzył byśmy byli w żywymi oazami dla duchowej pustyni w naszym otoczeniu.
Konferencję o posłudze błogosławionego ks. Michała Sopoćki jako spowiednika i kierownika duchowego wygłosił ks. bp. Henryk Ciereszko.
Koronka do Miłosierdzia Bożego połączona z Adoracją Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie zakończyła oficjalną część spotkania.
Przy herbacie lub kawie ze smakowitymi dodatkami jeszcze jakiś czas trwały spotkania w kameralnych grupkach.
2015-09-12
G. Pawłowska

https://www.youtube.com/watch?v=AIEdXC2aegc

Materiał ze strony http://izydor.tv