Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Łomżyńskiej „W mocy Bożego Ducha” – świadectwo Andrzeja

      świadectwo Ansrzej i Jasia