Monthly Archives: październik 2018

Wrzesień
8 IX - 9. rocznica śmierci ks. Tadeusza Dajczera
12 IX - spotkanie animatorów w Ostrożnem
15 IX - diecezjalny dzień skupienia w parafii Św. Krzyża w Łomży
14-16 IX - Zakroczym. Skupienie dla animatorów diecezjalnych
29 IX - Uroczysta inauguracja roku duszpasterskiego w sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie (diec. Płocka)

Październik
3 X - spotkanie animatorów w Ostrożnem
13 X - diecezjalny dzień skupienia w Łomży
27 X - Konferencja „Świadek Miłosierdzia – ks. prof. Tadeusz Dajczer (1931-2009)” organizowane przez UKSW Warszawa i RRN archidiecezji Białostockiej w Białymstoku

Listopad
7 XI - spotkanie animatorów w Ostrożnem
10 XI - diecezjalny dzień skupienia
18-21 XI - rekolekcje dla kapłanów członków RRN w Turnie

Grudzień

1 XII - dzień skupienia animatorów RRN w Częstochowie
5 XII - 24. rocznica śmierci ks. Andrzeja Buczela
6-8 XII - rekolekcje adwentowe w Dąbrowie Wielkiej (dojazdowe)
28 XII 15 rocznica RRN diecezji łomżyńskiej został zatwierdzony dekretem biskupa
30 XII - Święto Świętej Rodziny, opłatek w Dąbrowie Wielkiej (Msza święta o 12.00) (święto patronalne RRN)

W dniu wczorajszym w Białymstoku odbyło się Sympozjum Naukowe „Świadek Miłosierdzia Ks. prof. Tadeusz Dajczer (1931 - 2009)". Sympozjum rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem J. E. Abp dr Tadeusza Wojdy z udziałem zaproszonych gości i uczestników sympozjum. W prelekcjach oprócz bp dr hab. H. Ciereszko i ludzi nauki głos zabrali świadkowie życia wiarą ks. prof. Tadeusza Dajczera - jego penitenci. Ks. prof. Tadeusz Dajczer, założyciel Ruchu Rodzin Nazaretańskich, został przedstawiony jako naukowiec oraz, a może nade wszystko, jako autentyczny świadek żywej wiary, kierownik - ojciec duchowy, ukazujący drogę ku świętości odkrywanej w codzienności, do zjednoczenia z Chrystusem przez Maryję. Niewątpliwie był świadkiem Miłosierdzia, które najpełniej przejawiało się poprzez jego postawę, życie Eucharystią i posługę konfesjonału.

“ Ten zaczyn, kwas, o którym mówi Jezus – jest niebezpieczny. Jest nim obłuda. Jezus jej nie toleruje. Ten człowiek dobrze się prezentuje, jest nawet dobrze wychowany, ale wewnątrz ma złe nawyki. I Jezus mówi: «Z zewnątrz wyglądacie dobrze, jak groby, ale wewnątrz gnijecie i rozkładacie się». Ten kwas sprawia, że rośnie się, ale do środka, to zaczyn, który rośnie, ale bez przyszłości, gdyż w egoizmie, w patrzeniu na siebie samego nie ma przyszłości, nie ma przyszłości – zaznaczył Ojciec Święty. - Natomiast inny typ człowieka to ten, którego widzimy z innym zaczynem, przeciwnym: on sprawia, że rośnie się na zewnątrz. Więcej, sprawia, że rośnie się jak spadkobierca, aby otrzymać dziedzictwo."

Msza w Domu św. Marty 19-10-2018

Co mi jest potrzebne, by zaczął we mnie żyć Bóg... To światło łaski.

konferencja

Maryja żyła Bogiem. Miała w swoim sercu taki klimat, że jej życie wydało plon. Maryja była oddana Bogu. Ona była gotowa do przyjęcia tego, co chce jej dać Bóg, mimo że miała pomysły na swoje życie. Była jednak gotowa to zostawić by przyjąć Bożą Wolę. A jaki jest klimat w moim sercu…

Pan Jezus widzi grzech, ale widzi też duszę. Jezus wpatruje się w nasz życie i widzi pokłady dobra, które On chce odkryć. My na co dzień kształtujemy swoje życie w konkretnym środowisku, ale czy szukamy Woli Bożej. Maryja miała świadomość swojej słabości, i że jako człowiek jest jedynie narzędziem Boga. Jeżeli w życiu przychodzi jakieś rozczarowanie, wówczas możemy zauważyć, że Pan Bóg chce inaczej. Jeżeli chcemy naśladować Maryję, to całe nasze życie powinno być pragnieniem służby. My chcemy budować swój autorytet, ale ON chce, byśmy budowali JEGO autorytet . Przywiązanie jest formą zniewolenia. Modlitwa to życie obecnością Boga. Przywiązanie do naszej najlepszej modlitwy może być przeszkodą do życia Bogiem. By wzrastać trzeba być zniewolonym Bogiem, a nie swoimi przywiązaniami. Czy rezygnujemy w swoim życiu z siebie dla Pana Boga, dla drugiego człowieka… Od Boga otrzymaliśmy też talenty, usposobienia, ale tu chodzi o usposobienia duszy. Bez światła nie żyję. Czy jest we mnie usposobienie na Pana Boga nie na schematy, nie na nasze metody… Gdzie szukam światła…


homilia

Maryja usłyszała słowo Boże i zgodziła się na nie. Pan Jezus chcąc nam ofiarować siebie wskazuje jaki jest pierwszy krok. Tym krokiem jest wsłuchanie się w Słowo Boże. Jeśli zasłuchamy się w nie, znajdziemy bliskość Jezusa Trzeba mieć serce otwarte by spotkać Jezusa. Słowo chce przygotować nas do obecności Pana Jezusa. Słowo to nie tylko te wypowiedziane, ale to wszystko co się wydarza. Maryja zachowywała i rozważała, ale nie komentowała. Ważne jest byśmy nie komentowali słów bliźniego. Pan Bóg. chce się nami posługiwać. „Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je”.

"Wiele razy się pytam: co jest gorsze w życiu człowieka? Konkretny grzech, czy życie w duchu świata, tego, co światowe? Czy demon, który kusi cię do grzechu, nawet nie jednego, ale dwudziestu, trzydziestu grzechów, ale konkretnych, tak, że się ich wstydzisz? Czy też demon, który byłby przy stole z tobą i razem z tobą mieszkał, i wszystko wydawałoby się być w porządku, ale wtedy cię kusi i stara się tobą zawładnąć duchem światowym?"

W dniu 27 października w Białymstoku odbędzie się Sympozjum -Świadek Miłosierdzia ks. prof. Tadeusz Dajczer.

 

Ks. Tadeusz Dajczer –założyciel RRN – to człowiek wielkiej wiary.  Poprzez swoją posługę kierownika duchowego był niezwykłym pośrednikiem miłosierdzia między Chrystusem a penitentem.

Swoje życie poświęcił głównie zgłębianiu życia wewnętrznego, które otrzymał jako dar łaski, dzieląc się tym doświadczeniem z penitentami, których miał około 400 - kapłanów i świeckich, również spoza granic Polski. Swoje doświadczenia przeżywane w komunii z Maryją pozostawił  też w licznych publikacjach w tym „Rozważania o wierze”, która stała się światowym bestsellerem oraz serią książek o Eucharystii.

W sympozjum, które rozpocznie się o 8.45 w Bazylice Archikatedralnej Wniebowzięcia NMP  Mszą św.  Wśród wielu tematów poświęconych tematyce zaplanowano przedstawienie biogramu księdza profesora i odtworzenie jego głosu.

 

Będzie możliwość nabycia książek ks. Prof. T. Dajczera

 

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych duchowością Ruchu Rodzin Nazaretańskich i tematyki miłosierdzia.

 

“ Istnieje niebezpieczeństwo, że nie wyruszymy w drogę. Jak wielu ludzi stoi w miejscu i nie idzie i całe życie przeżywają w stagnacji, bez poruszania się, nie robią nic... To jest niebezpieczne – . - Podobnie jak ten człowiek z Ewangelii, który bał się zainwestować otrzymany talent. Zakopał go i mówił sobie: «Jestem spokojny, osiągnąłem pokój. Nie mogę się pomylić. W ten sposób nie będę ryzykował». I wielu ludzi nie wie, jak iść przez życie albo boi się ryzyka i stoi w miejscu. Ale my wiemy o tym, że jest reguła, która mówi, że kto stoi w miejscu cofa się, umiera za życia"