SYNOD BISKUPÓW

Rzym: od 5-19 października br. odbędzie się III Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, które będzie poświęcone rodzinie w kontekście ewangelizacji.

Ojciec Święty ustanowił niedzielę 28 września br. Dniem Modlitwy całego Kościoła w intencji III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów.
Sekretariat Generalny Synodu Biskupów zachęca do odmawiania napisanej przez papieża Franciszka Modlitwy do Świętej Rodziny. Jest to modlitwa w intencji rodzin, a także za Synod Biskupów, żeby „mógł przywrócić wszystkim świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny”.
W czasie trwania prac synodalnych każdego dnia w papieskiej bazylice Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore) w Rzymie będzie trwała modlitwa w intencji synodu
Obecny synod będzie oparty o trzy filary tematyczne
Pierwsza poświęcona jest Ewangelii rodziny, która wypływa z Bożego planu, znajomości Pisma św., nauczania Kościoła, prawa naturalnego oraz powołania chrześcijańskiego…
Druga część dokumentu roboczego Synodu mówi o wyzwaniach duszpasterskich związanych z rodziną. Wskazano między innymi na kryzys wiary, wewnętrzne sytuacje kryzysowe…
Trzecia część "Instrumentum laboris" porusza kwestie związane z otwartością na życie, w tym słabą znajomość encykliki Pawła VI "Humanae vitae". Konieczne jest ukazanie jest jej pozytywnych podstaw - odpowiedzialnego ojcostwa i macierzyństwa. Mowa jest w niej także o wychowaniu w rodzinie do wiary, w tym w tzw. trudnych sytuacjach rodzinnych, odbijających się na dzieciach…
Modlitwa do Świętej Rodziny

Jezu, Maryjo i Józefie
w was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu,
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie
Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.