Twierdza-Modlin 2013

Mod

 

Każda droga prowadzi do…

Kolejny już raz spotykamy się w twierdzy-Modlin, by całą wspólnotą RRN przeżywać inaugurację roku formacyjnego. Podniosłość tego wydarzenia podkreśla obecność ks. Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego z Wrocławia  - Delegata KEP ds. Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Przypomina on nam jak wielkim i nieocenionym darem jest dar Eucharystii. W homilii Mszy św. ( której przewodniczył), zaznaczył, że świętość jest skierowana do każdego człowieka i wszyscy jesteśmy zaproszeni do trwania w wierze, do dawania świadectwa życia Ewangelią. Przygotowaniem do  Mszy św. była Adoracja Najświętszego Sakramentu i konferencja ks. Darka Kowalczyka, krajowego Moderatora RRN. Droga jaką nakreślił ks. Darek to droga życiem Aktem Oddania się Maryi na służbę Kościołowi. To droga podążania do świętości , którą mamy przeżywać w codzienności. Podkreślił, że nasze pragnienia powinny być ukierunkowane  na głębię serca. Najpewniejsza droga, to droga komunii z Matką Bożą. Komunia to zjednoczenie wewnętrzne z Nią, a nie moje wyobrażenie. Jest to łaska dana nam darmo. Człowiek wobec takiego daru staje w postawie żebraka, w postawie ubóstwa, ale też potrzebna jest z naszej strony współpraca z tą łaską i postawa „gwałtowności podjęcia tej łaski”. Ksiądz Dariusz podkreślił, że by nie popsuć Bożego działania w nas potrzebujemy dobrego kierownika duchowego.  13 października Ojciec św. zawierzy świat Niepokalanemu Sercu najświętszej Maryi Panny, a podczas adwentowej pielgrzymki  RRN zostanie zawierzony Maryi.

GP