grudzień

      grudzień.mp3

4. „Czyż nie jestem przy tobie?” Dar duchowej
obecności Maryi.

Łk 1, 13.15.39-45

Duch Święty przez Maryję napełnił Elżbietę i Jana
Anioł rzekł do niego: Nie bój się Zachariaszu! Twoja prośba zos-
tała wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię
Jan. (...) Będzie bowiem wielki w oczach Pana; (...) i już w łonie matki
napełniony będzie Duchem Świętym. (...)
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry
do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i
pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciąt-
ko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i pow-
iedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest
owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do
mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach,
poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś,
któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.