styczeń

      5-Styczeń.mp3

5. „Uczyńcie wszystko cokolwiek wam powie”.
Wewnętrzne posłuszeństwo Maryi.
J 2, 1-11. Wesele w Kanie

Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam
Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.
A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina.
Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż
jeszcze nie nadeszła godzina moja?
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy
miary. Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą! I napełnili je aż
po brzegi. Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanieście
staroście weselnemu! Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował
wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi,
ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i
powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy
się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory.
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Obja-
wił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.