Monthly Archives: wrzesień 2020

Rozpoczęliśmy nowy rok formacyjny. Temat konferencji- Sakrament pojednania- poruszył wiele serc.
Trzy kroki sakramentu pojednania
1 - spowiedź okazjonalna
2 - stałe spowiednictwo - spowiedź u jednego kapłana, któremu przedstawiamy swoje życie
3 - kierownictwo (towarzyszenie) duchowe. I nie chodzi tutaj o kierowanie czyimś życiem, a wspólne odkrywanie drogi, którą Pan Bóg chce penitenta prowadzić ścieżkami wiary do uświęcenia. Kierownictwo ma formę indywidualną.
W kierownictwie możemy zobaczyć spojrzenie Pana Boga na swoje życie, to właśnie kierownik ukazuje łaski, jakie Pan Bóg dla danej osoby przygotował. Tu uczymy się patrzeć przez pryzmat Bożej miłości na grzech ( gdy jest odwrotnie często wypaczamy wizerunek Pana Boga)
Forma kierownictwa - to rozmowa duchowa, w której odnosimy się do różnych sytuacji w naszym życiu i naszej relacji z Panem Bogiem. Pokuta nie jest związana z katalogiem pokut, a wytycza kierunek życia duchowego, o którym rozmawiamy przy następnym spotkaniu.

Pytanie: U kogo można podjąć kierownictwo duchowe? Czy powinien to być kapłan z naszej wspólnoty, czy może być inny kapłan?

Zapraszamy wszystkich utożsamiających się z RRN na inaugurację ogólnopolską roku formacyjnego w Licheniu. Zaprośmy też kapłanów -opiekunów grup.

Planowany wyjazd busem w dniu 19-09-2020 około godz 4 rano z Łomży, z możliwością trasy z Łap przez Łomżę i Wyszków.

Kontakt do Mietka 668 436 435

Swoje pragnienia w uczestnictwie oddajmy Niepokalanej w modlitwie - "Zdrowaś Maryjo"

19 IX 2020 Msza święta na rozpoczęcie nowego roku formacyjnego RRN w bazylice w Licheniu

https://www.rrn.info.pl/