Monthly Archives: grudzień 2016

Zapraszamy

na spotkanie formacyjne animatorów do Ostroznego 04.01.2017r 

Rozpoczęcie kolacją o godz.18.00
godz 19.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu, konferencja, grupy dzielenia i na zakończenie spotkania Msza św.

Wszystkich serdecznie zapraszamy. Szczęść Boże .W.E.Czartoszewscy.

W intencji spotkania ...Zdrowaś Maryjo...

                          Betlejem
Prowadziła ich gwiazda
Szukali króla Nowonarodzonego
Znaleźli nawet pałac
Ale tam Go nie znali
Znali tylko cesarza
Szli dalej za gwiazdą
Aż gwiazda stanęła
              Ach mędrcy ze wschodu
Czy nie darmo zdarliście buty
Czy tu narodził się król żydowski
W najmniejszym z miast judzkich
Wśród pasterzy narodził się Pasterz
             A gdybyście wtedy wiedzieli,
Że zostawi stado ulizanych owiec
I pójdzie szukać jednej czarnej
Czy złożylibyście Mu dary
A gdybyście wtedy wiedzieli
Że korona Jego będzie tylko z ciernia
Czy złożylibyście Mu pokłon
           Ach magowie ze wschodu
Tego nie powiedziały wam gwiazdy
Ale widzieliście Dziecię
I nie zdradziliście Go przed Herodem

Andrzej D 29XII 2016 r.

      c-2016-12-09-Ks-Wojciech-Chudzik.mp3
      g-dzieci.mp3
      d-totus-dzieci

Ks. A. Buczel5 grudnia - 22 rocznica odejścia o. Andrzeja Buczela do Pana współzałożyciela RRN

Posłuchaj...

dscf4080

 

Psalm 130 Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, o Panie, słuchaj głosu mego! Nakłoń swoich uszu ku głośnemu błaganiu mojemu! Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Cię otaczano bojaźnią. W Panu pokładam nadzieję, nadzieję żywi moja dusza: oczekuję na Twe słowo. Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu,