Monthly Archives: styczeń 2015

Spowiedź to nie sąd, ale spotkanie z Bogiem, który przebacza i zapomina wszelki grzech człowiekowi proszącemu Go o miłosierdzie....Przede wszystkim Bóg zawsze przebacza! Nie zniechęca się przebaczaniem... – To my zniechęcamy się proszeniem o wybaczenie. Ale On nie...Przebaczy wszystko. Jeśli przyjdziesz skruszony, przebaczy wszystko. Ileż razy nie da ci nawet mówić! Ty zaczynasz prosić o przebaczenie, a On już ci daje odczuć tę radość odpuszczenia, zanim skończysz mówić...

23 I 2015 Papieska Msza poranna w piątek: o spowiedzi jako spotkaniu z Panem

logo2 zapraszamy do odwiedzania strony http://www.rrn.info.pl/
- codziennie krótkie rozważanie ks. Andrzeja Buczela w wersji audio,
- w każdą niedzielę jest umieszczany krótki film z refleksjami na tematy duchowe,
- można też odsłuchać audycje na tematy duchowe nagrane w rozgłośni radiowej Jasna Góra.

logo2RRN Diecezji Płockiej zaprasza na Rekolekcje dla rodziców 40+. Jak wrócić do

siebie kiedy odeszły dzieci?   http://www.rrnplock.pl/wydarzenia-351.html

IMG_0210Nasza relacja z Panem Bogiem i dar bycia dzieckiem były przewodnimi treściami naszych rekolekcji. Zastanawialiśmy się nad naszą postawą dziecka w odniesieniu do Boga jako Ojca. Ojca, który zawsze kocha. O tych relacjach mówił do nas Ks. Andrzej S. Trzeciego dnia Ks. Darek K. w nawiązaniu do Sakramentu Chrztu św. mówił o darze dziecięctwa Bożego jako powołaniu do świętości. W homilii Ks. Wojciecha J. uświadamiał o przyczynach utraty powołania do wiary.

28-12-2014

APC_Winieta - 2015.01.01 13.53 - 001Spotkanie opłatkowe w Łapach rozpoczęło się Adoracją Pana Jezusa. Od niego mamy życie – życie wewnętrzne, które rodzi się z Jezusa Chrystusa. „Mieć w sobie życie to mieć w sobie obecność Jezusa…” Jesteśmy powołani do życia łaską.

      20150101__13_38_37