Monthly Archives: marzec 2014

6....Choć mężczyzna i kobieta są stworzeni dla siebie nawzajem, nie znaczy to, że Bóg stworzył ich jako istoty niekompletne. Bóg „stworzył ich dla komunii osób, w której każde może być 'pomocą' dla drugiego, ponieważ są równi jako osoby ('kość z moich kości...') i zarazem wzajemnie się uzupełniają ze względu na odmienność płci". Wzajemność i komplementarność to dwie podstawowe cechy związku dwojga ludzi.

Orędzie na XXVIII Światowy Dzień Pokoju Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju, 8 grudnia 1994 r.

 

IMG_5547

      Ks.-Leszek-21-03-2014-Hodyszewo.mp3
     Homilia 21-03-2014 Ks. Leszek

      22-03-2014-Ks-Leszek-cz1.mp3
       Homilia 22-03-2014 cz. 1 Ks. Leszek

      22-03-2014-Ks-Leszek-cz2.mp3
      Homilia 22-03-2014 cz. 2 Ks. Leszek

      22-03-2014-Ks-Leszek-cz3.mp3
     Homilia 22-03-2014 cz.3 Ks. Leszek

IMG_5573

      22-03-2014-Ks.-Andrzej-cz-1.mp3
     Konferencja 22-03-2014 cz. 1 Ks. Andrzej

      22-03-2014-Ks.-Andrzej-cz-2.mp3
      Konferencja 22-03-2014 cz. 2 Ks. Andrzej

      22-03-2014-Ks.-Andrzej-cz-3.mp3
     Konferencja 22-03-2014 cz. 3 Ks. Andrzej

 

IMG_5619Bardzo dziękujemy za miłe i rodzinne przyjęcie nas na Wielkopostnych Rekolekcjach RRN w Hodyszewie. Bardzo miło nam było poznać nowych i przywitać "starych" znajomych. Jadąc tam nie spodziewaliśmy się nawet, jak wiele można z takich rekolekcji wynieść - to dla nas zupełnie nowy obraz Modlitwy i Kościoła.

Pozdrawiamy gorąco wszystkich członków Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

Edyta i Andrzej

 ----------------------------------------------------

 

Matka Boża Pojednania zgromadziła swoje dzieci na rekolekcjach. A była nas spora grupka.

Pierwszy dzień wiosny. Świat pędzi i rzuca różnorakie hasła. W tym dniu – pierwszym dniu wiosny świat szukał jej śladów. A my… próbowaliśmy szukać jej w swoim sercu, poprzez nawrócenie . To we wspólnocie rodziny czy Kościoła, to w jej klimacie najłatwiej jest odkrywać Bożą Miłość i miłosierdzie.

Jednym z tematów było rodzicielstwo . Zadaniem rodziców jest ująć rękę dziecka i włożyć ją w rękę Pana Boga, ale włożyć ją w ten sposób, że kiedy dziecko puści rękę rodziców to jego ręka nadal pozostanie w ręku Pana Boga…

 

Koncert mlodych talentów
Koncert młodych talentów
      Młode-talenty.mp3

Kolejne spotkanie ewangelizacyjne miało miejsce w kościele Matki Bożej Bolesnej 13 maca, w rocznicę wyboru Ojca św. Franciszka na Stolicę Piotrową. Ojciec Piotr w konferencji nawiązał do powołania do świętości, a zatem służby Kościołowi św. Franciszka z Asyżu. Droga Franciszka to droga apostolska, na której znaczą się trzy filary: spotkanie z Bogiem, spotkanie z człowiekiem ( spotkanie Boga w człowieku) i służba Kościołowi. Spotkania z Bogiem nie da się zatrzymać dla siebie, jest jakby wewnętrzny przymus dzielenia się tym spotkaniem – darem.

Podejmując dzieło ewangelizacji ewangelizujemy przede wszystkim siebie.

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach modlitewno-ewangelizacyjnych.

 

22Powołaniem każdej rodziny chrześcijańskiej jest „przekonująco ukazywać, że możliwe jest przeżywanie małżeństwa w sposób całkowicie zgodny z zamysłem Bożym oraz z prawdziwymi potrzebami ludzi - samych małżonków, a nade wszystko dzieci, istot jeszcze bardziej wrażliwych" (Novo millennio ineunte, 47). Rodzina zjednoczona, kierująca się tymi zasadami, łatwiej przezwycięża próby i trudności, które napotyka na swojej drodze. Wierna miłość rodziców - dar, który należy nieustannie umacniać i strzec, stwarza dzieciom najlepsze warunki rozwoju, z pomocą Jezusa, który „czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce" (Łk 2,52).
Rozważanie przed Modlitwą Anioł Pański Wzorem Świętej Rodziny, 29 grudnia 2002 r.