Monthly Archives: styczeń 2014

13"Rodzina bowiem znajduje się u podstaw wszystkich ludzkich wspólnot, wszystkich społeczności i społeczeństw. Bóg jako Najwyższy Prawodawca daje temu wyraz w Przymierzu synajskim, a Ewangelia potwierdza i pogłębia prawdę moralną Dekalogu o rodzinie."

Homilia w czasie Mszy Św. odprawionej na lotnisku w Masłowie Czy wolno lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie?, Kielce, 3 czerwca 1991 r.

 

"Duchowa komunia rodzin chrześcijańskich, zakorzenionych we wspólnej wierze i nadziei, ożywionych miłością, stanowi wewnętrzną energię, która rodzi i szerzy sprawiedliwość, pojednanie, braterstwo i pokój między ludźmi jako „mały Kościół", rodzina chrześcijańska jest powołała na podobieństwo „wielkiego Kościoła" do tego, ażeby być dla świata znakiem jedności i w ten sposób pełnić swą rolę prorocką, świadcząc o Królestwie i pokoju Chrystusowym, do którego zdąża cały świat. Rodziny chrześcijańskie ) będą mogły tego dokonać zarówno poprzez dzieło wychowania, dając dzieciom wzór życia opartego na takich wartościach, jak prawda, wolność, sprawiedliwość i miłość, jak też przez czynne i odpowiedzialne zaangażowanie się na rzecz autentycznie ludzkiego dorastania społeczeństwa i jego instytucji (...)."

Adhorcacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczes¬nym Familiaris consortio, 22 listopada 1981 r.

19 stycznia wspólnoty łomżyńskie spotkały się w Katedrze na wspólnotowej na modlitwie o ewangelizację Łomży . Ks. Infułat J. Sołowianiuk podkreślił, że dynamizm ewangelizacji zależy od spotkania z Jezusem. Ks. Darek w katechezie wskazał drogę do dojrzałości  do działania  - winna ona wypływać z modlitwy.

Homilia 

      2014-01-11-Ks.A.Stypulkowski-czI.mp3

cz. I

      2014-01-11-Ks.A.Stypułkowski-czII.mp3

cz. II

IMG_5477Pełne radości wspólnotowe spotkanie opłatkowe.

Dar wspólnoty to obdarowanie nas Miłością, to przyjęcie Miłości w nasze serca, to zadziwienie się Miłością i ufna prośba by tą Miłością żyć.

Spotkanie nasze rozpoczęliśmy wspólnym oglądaniem filmu „Największy z Cudów”. Mszę św. poprzedziło spotkanie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie : „Jego rodzenie się na ołtarzu też powinno być poprzedzone „adwentem" - adwentem eucharystycznym. Adwent eucharystyczny to przede wszystkim postawa wiary, to wiara w miłość Jezusa, który ciebie oczekuje.” W homilii Ks. Andrzej w oparciu o Ewangelię z dnia ukazał radość spotkania z Jezusem w Jego uzdrawiającej mocy, radość która owocuje apostolstwem.

G.P.

8. ”Bóg wezwał św. Józefa, aby służył bezpośrednio osobie i misji Jezusa poprzez sprawowanie swego ojcostwa: Kopia 28właśnie w ten sposób Józef współuczestniczy w pełni czasów w wielkiej tajemnicy odkupienia i jest prawdziwie „sługą zbawienia”. Jego ojcostwo wyraziło się w sposób konkretny w tym, że „uczynił ze swego życia służbę, złożył je w ofierze tajemnicy wcielenia i związanej z nią odkupieńczej misji; posłużył się władzą, przysługującą mu prawnie w świętej Rodzinie, aby złożyć całkowity dar z siebie, ze swego życia, ze swej pracy; przekształcił swe ludzkie powołanie do rodzinnej miłości w ponadludzką ofiarę z siebie, ze swego serca i wszystkich zdolności, w miłość oddaną na służbę Mesjaszowi, wzrastającemu w jego domu.”

Jan Paweł II 15-08-1989

bezradność"...przecież Bóg daje zawsze łaskę na miarę pragnienia.. chcieć być świętym to znaczy chcieć do końca Bożą wolę wypełnić, a kierownik ci tę wolę Bożą pokazuje …oczywiście pragnienie wolitywne nie emocjonalne ... ono może być czasami bardzo suche... potrzebna jest postawa dziecka, dziecka, czyli kogoś kto nic nie ma ... dziecko wszystko otrzymuje i w tym jest siła dziecka, w jego bezradności …"