Daj Mi swe serce – Legnica 2022

„Daj Mi swe serce”(prz23.26) – cytat zaczerpnięty z Księgi Przysłów był mottem przewodnim spotkania inauguracyjnego RRN 2022/2023 w Legnicy, w kościele pw. Św. Jacka, gdzie w 2013roku miał miejsce cud eucharystyczny. „Daj mi swe serce” to pragnienie Boga. O tym mówił w konferencji ks. Dariusz Kowalczyk – moderator krajowy RRN. Bóg pragnie naszego serca. Serce Jezusa cierpiało na Kalwarii, cierpi i dzisiaj, czego dowód mamy w badaniach histopatologicznych Hostii. Powodem tego cierpienia jest oziębłość czy letniość serc ludu Bożego. Do s. Faustyny Jezus mówił o sercach wybranych, ale wybrani jesteśmy wszyscy, którzy przyjęliśmy sakrament chrztu św. Sakrament ten zanurzył nas w Miłości. „Wszyscy jesteśmy wybrani” – ks. Dariusz stwierdził, że tutaj winniśmy zrobić rachunek sumienia, by odpowiedzieć sobie „gdzie dziś szukamy miłości”. Ks. Tadeusz Dajczer wskazuje na konieczność radykalizmu, czyli wybrania Boga w stu procentach. „Prośmy o cud uleczenia z letniości”, cud , którego możemy być współuczestnikami. Ks. bp. Andrzej Siemieniewski, (Delegat KEP ds. RRN) jakby uprzedzając (homilia ks. biskupa była przed konferencją) dał nam wskazówki jak możemy uzdolnić nasze serca do miłości . Mówił to w kontekście refleksji czym jest RRN. Nasze życie to droga, a tę drogą jest Jezus Chrystus. „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14.6) Na tej drodze potrzebujemy drogowskazów. Winniśmy być wpatrzeni w znak eucharystyczny, ale nie tylko wpatrzeni. Pan Jezus zostawił nam Siebie pod postaciami eucharystycznymi, byśmy przystępując do Komunii św. czerpali moc i życie. Celem naszej drogi nie jest życie tu na ziemi, ale Niebo jest tym celem ostatecznym, do którego dążymy. Naszą drogą jest wspólnota – duchowa rodzina. Jak w każdej rodzinie tek i we wspólnocie mogą pojawiać się trudności. „Ale co robi rodzina kiedy na przykład jeden z członków rodziny choruje. Co robi rodzina jeśli zauważy, że jednemu z dzieci nie idzie w szkole, tak jakbyśmy się spodziewali, albo postępowanie któregoś z członków niedomaga? Czy rodzina wciela się w gromadę krytyków? Nie – zamienia się w gromadę pomocników, którzy od razu myślą: choremu pomóc, słabiej uczącemu się zdopingować ,temu, którego zachowanie odstaje od normy – zdyscyplinować. Rodzina pomaga. Im więcej trudności tym więcej zapału, tym więcej przebudzonego wysiłku.” RRN to wspólnota, która chce swoje chrześcijaństwo przeżywać na wzór św. Rodziny. Ks. Biskup podkreślił, że jako Ruch w drodze nie idziemy sami. Mijamy ludzi i winniśmy im dawać świadectwo. Tu nawiązał do Ewangelii z dnia – o Siewcy i ziarnie. Mówił, by przebić się ze świadectwem przez głos tego świata należy – „wołać można też stylem życia, wołać można też intensywnością, wołać można też siłą przekonania.” Pasterz diecezji legnickiej zachęcał, by nie ustawać w drodze, by wydać owoc dzięki wytrwałości. Na tak zwane „słówko” wskazał na ramy obrazu: „czas i miejsce też są darem Bożym, czas i miejsce przypominają ramę pięknego obrazu.” Czas to teraźniejszość, miejsce, to to, skąd przybyliśmy. I w tych ramach Pan Bóg daje nam zadanie uczynienia „pięknego dzieła sztuki jakim jest życie osobiste, życie modlitwy, życie łaski i jest też życie wspólnotowe.”

G. Pawłowska