We wspólnocie

We wspólnocie

 

Tegoroczne przeżywanie Adwentowego Dnia Skupienia Ruchu Rodzin Nazaretańskich na Jasnej Górze wpisało się w oktawę uroczystego Aktu Intronizacji Chrystusa na Króla Polski. Jako RRN chcemy się włączyć w to wydarzenie wspólnotowo i osobiście. Tę tematyką podjął w konferencji wygłoszonej w Auli o. A. Kordeckiego, gdzie zgromadziło się ponad tysiąc osób, Moderator Krajowy RRN Ks. Dariusz Kowalczyk. Przewodnikiem w rozważaniach była św. Tereska od Dzieciątka Jezus, a słowom towarzyszył wizerunek oblicza Jezusa Miłosiernego. Jak zauważył prowadzący tę konferencję, w oczach Jezusa widać udrękę pragnienia. To pragnienie to ogień miłości miłosiernej, który chce objąć nasze serca. Miłość Miłosierna może przygarnąć serca słabe, potrzebujące Boga. Św. Tereska uznała swoją małość i słabość wobec Boga i pokochała ją ze względu na Niego. W „Dziejach duszy” (swojej autobiografii) tłumaczy słowa Jezusa: „Daj mi pić..”(z przypowieści spotkania Jezusa z Samarytanką) – to Jezus domaga się miłości od swojego stworzenia, pragnie byśmy Go prosili o miłosierdzie. On chce nas obdarowywać miłosierdziem, chce przemieniać nasze serca, ale też pragnie naszego gestu wyciągniętych rąk w Jego kierunku, rąk bezradnych. To Chrystusowe miłosierdzie pragnie uzdolnić nasze serca do przebaczenia, do miłości i miłosierdzia. W akcie przyjęcia Chrystusa za Króla ważnym jest otwarcie naszego serca, poddanie Jezusowi naszego życia, uznanie swojej bezradności. Ksiądz Moderator zaznaczył, że każdy z nas jest zaproszony do osobistego przyjęcia Chrystusa za Króla. W RRN można taki akt oddania Chrystusowi Odkupicielowi złożyć na ręce kierownika duchowego. Złożenie takiego aktu zobowiązuje do tego by nim żyć i go zgłębiać. Jezus zawsze przychodzi przez Maryję, przez Maryję przyszedł na świat i przez Maryję przychodzi do naszego serca. Możemy prosić Matkę Najświętszą, by ofiarowała nam swoje uniżenie, byśmy mogli przyjąć Miłość Miłosierną. W nawiązaniu do listu apostolskiego Ojca św. Franciszka – „Misericordia et misera” prowadzący konferencję podkreślił, że jeżeli powierzymy się Bożemu Miłosierdziu to Bóg uzdolni nas do nowego życia.

Centralnym punktem spotkania na Jasnej Górze jest Eucharystia. Celebrowana tego dnia przez ok. 30 kapłanów pod przewodnictwem Ks. Bp. Andrzeja Siemieniewskiego - Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Rodzin Nazaretańskich. W homilii Ksiądz Biskup nawiązał do Aktu oddania Chrystusowi Odkupicielowi na służbę w Jego świętym Kościele. Zaznaczył, że służba ta oparta jest na znakach, a takim znakiem jest też Słowo Boże. W sposób niezwykle plastyczny rozważając czytania z dnia wskazał drogę Ruchu na tle Kościoła. Mówił o tym, że Chrystus przywrócił nowe prawo, ale jest ono wypisane Jego palcem na ziemi, tę ziemię obmywa woda życia – strumień Ducha św. i tak wyrosłe na tej Bożej roli drzewo życia (Kościół) wydaje owoce. Ksiądz Biskup zaznaczył, że od kilku lat Ruch Rodzin Nazaretańskich jest wpisany do Fraterni Katolickich Wspólnot Charyzmatycznych działającej przy Papieskiej Radzie ds. Świeckich. Podkreślił że w Kościele ważnym jest, że są różne wspólnoty i charyzmaty i te charyzmaty powinniśmy pielęgnować i odnawiać mocą Ducha św. Nieocenionym charyzmatem Ruchu jest Maryjność, zawierzenie Jej siebie samych i odnajdywanie duchowej obecności Maryi w nas. RRN to też życie charyzmatem kapłaństwa, a więc posługa kapłanów w Ruchu z akcentacją na dar kierownictwa duchowego, służba sakramentem pokuty, celebracja Eucharystii i adoracja Najświętszego Sakramentu. Innym charyzmatem jest charyzmat związku małżeńskiego i rodziny wpatrzonego w świętą Rodzinę z Nazaretu i próba życia jej wartościami. „Kościół podobny jest do drzewa życia na którym jest dwanaście różnych owoców (odmienność wspólnot i charyzmatów) – Jedno drzewo – Kościół, a różne owoce. Możemy cieszyć się tym charyzmatem RRN, który został odczytany jako właściwy Ruchowi od początku - z Maryją ze szczególną posługą kapłańską, ze szczególnym dziękczynieniem za dar życia małżeńskiego i rodzinnego”. Ksiądz Biskup w nawiązaniu do istnienia RRN za wschodnią i zachodnią granicą odczytuje kolejny charyzmat, który Duch Święty prowadzi, jakim jest misyjność. Jego Ekscelencja też nawiązał do listu apostolskiego Ojca św. w którym Papież wzywa do rewolucji kulturowej, do czynów kultury miłosierdzia, które Ruch też podejmuje.

Nasz opiekun z ramienia Episkopatu Polski, a jednocześnie odpowiedzialnym za region Europa Wschodnia we Fraterni, zaprosił też nas do wspólnego przeżywania w Rzymie Zesłania Ducha Świętego gdzie będzie miało miejsce spotkanie ruchów charyzmatycznych zrzeszonych we Fraterni.

Adoracją rozpoczęła się część druga spotkania zakończona świadectwem wiary jednej z członków Ruchu oraz prezentacją nowo wybranych członków Koordynacji Świeckich. Jak zaznaczył Ksiądz Dariusz w konferencji ważnym jest osobiste złożenie Aktu Zawierzenia składane na ręce kierownika poprzedzone przemyśleniami i rozmową z kierownikiem. Pomocą w tych rozważaniach jest kolejna publikacja materiałów z duchowości RRN.

Zainteresowanych tematem zapraszamy na stronę internetową  https://archiwum.rrn-lomza.pl i http://www.rrn.info.pl

Grażyna Pawłowska RRN

Artykuł ukazał się w Głosie Katolickim  ne 49 z 11 grudnia 2016r