–„ JESTEM PRZY TOBIE”-

Temat tegorocznych rekolekcji letnich Ruchu Rodzin Nazaretańskich brzmiał –„ JESTEM PRZY TOBIE”- „Jestem przy tobie”- rozumiane zarówno jako <<Jestem przy tobie Ja twoja Matka>> zaczerpnięte ze słów wypowiedzianych do Juana Diego w 1531 roku w Gwadelupe, jak i <<jestem przy Tobie>> wyśpiewywane codziennie w Apelu Jasnogórskim -<< jestem przy Tobie - pamiętam, czuwam>>. Tydzień wspólnych wędrówek, medytacji, Eucharystii, konferencji z duchowości, dzielenia się tym co porusza moje serce prowadził nas przez poszczególne tematy zapraszając do wejście na drogę życia wewnętrznego w bliskości, w komunii z Matką Bożą. Jestem przy tobie ja Twoja Matka - Ona jest zawsze przy mnie, czy mam tego świadomość czy nie. By żyć w bliskości z Matką Bożą potrzeba modlitwy i pragnienia. Potrzeba też świadomości, że wypowiadając słowa - jestem przy Tobie - pamiętam, czuwam - że nie jest to stała moja obecność przy Matce Najświętszej. Jestem zakorzeniona w tym świecie, który mnie bardzo pociąga. Często wybieram inne drogi, niż tę drogę jaką kroczyła Matka Boża. Nie chodzi o to bym była doskonała, ale bym potrafiła stanąć w prawdzie, że inaczej nie potrafię, że bardzo, ale to bardzo potrzebuje Jej obecności w swoim życiu wewnętrznym. Grażyna