W dniu 27 lutego przedstawiciele naszej wspólnoty spotkali się w seminarium w Łomży. celem spotkania była prezentacja RRN poprzez informację o Ruchu w oparciu o świadectwo życia.