?

RRN jest stowarzyszeniem wiernych –duchowych i świeckich. Ruch to droga do świętości, droga komunii z Matką Bożą. Prowadzi ona - w oparciu o kierownictwo duchowe – do radykalizmu wiary przez ciągłe nawrócenie.