Wzorem Świętej Rodziny

22Powołaniem każdej rodziny chrześcijańskiej jest „przekonująco ukazywać, że możliwe jest przeżywanie małżeństwa w sposób całkowicie zgodny z zamysłem Bożym oraz z prawdziwymi potrzebami ludzi - samych małżonków, a nade wszystko dzieci, istot jeszcze bardziej wrażliwych" (Novo millennio ineunte, 47). Rodzina zjednoczona, kierująca się tymi zasadami, łatwiej przezwycięża próby i trudności, które napotyka na swojej drodze. Wierna miłość rodziców - dar, który należy nieustannie umacniać i strzec, stwarza dzieciom najlepsze warunki rozwoju, z pomocą Jezusa, który „czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce" (Łk 2,52).
Rozważanie przed Modlitwą Anioł Pański Wzorem Świętej Rodziny, 29 grudnia 2002 r.