Spotkanie III

Kolejne spotkanie modlitewno-ewangelizacyjne miało miejsce w dn. 16-02-2014 r. w parafii pw. Św. Andrzeja Boboli. Owoce ewangelizacji oddawaliśmy Bogu modlitwą Nieszporów.

Już podczas homilii Ks. Jacek w nawiązaniu do aklamacji przed Ewangelią mówiło o mocy Słowa i potrzebie Jego głoszenia. W konferencji podczas spotkania mówił; „aby ewangelizować, trzeba zakorzenić się w Słowie Bożym”. Podkreślił ważność tradycji i korzeni wiary.

Spotkanie podsumował i błogosławieństwa udzielił Ks. Biskup  Tadeusz Bronakowski . Mówił on o potrzebie naszego odważnego świadectwa wiary.

Kolejne spotkanie 13-marca u Ojców Kapucynów