PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

IMG_0329Zapraszamy

2 Kwietnia 2016 na coroczną

Międzynarodową Pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze

Tematem przewodnim pielgrzymki jest MIŁOSIERDZIE.

Temat pielgrzymki brzmi: „Pozwólmy Miłosierdziu wszystko naprawić”, a mottem są słowa św. Pawła z Listu do Kolosan: „Jak Pan wybaczył wam, tak i wy” (Kol 3, 13). Pragniemy w Roku Jubileuszowym, w wigilię Niedzieli Miłosierdzia, polecać Bożemu Miłosierdziu przez wstawiennictwo Maryi wszystkie trudne sprawy: całego Ruchu, poszczególnych wspólnot a także nasze osobiste i rodzinne. W szczególny sposób pragniemy modlić się o dar pojednania i przebaczenia. Św. Jan Paweł II, którego 11. rocznica śmierci przypadnie dokładnie w dniu pielgrzymki, zachęcał nas do ufności, że Miłosierdzie ma moc zatriumfować nad każdym złem, które leży u źródeł niepokoju, podziałów, zranień i krzywd (por. enc. Dives in misericordia, 7). 

Wprowadzeniem i przygotowaniem do spotkania na Jasnej Górze jest "Nowenna do Matki Bożej o uproszenie Miłosierdzia."

Spotkanie rozpocznie się tradycyjnie w Katedrze godz. 10.00

Wyjazd w nocy z 1 na 2 kwietnia z Wysokiego-Mazowieckiego i Łomży
Zgłoszenia na autokar przyjmuje Agata - tel. 508 493 414

Program XIX Międzynarodowej pielgrzymki Ruchu Rodzin Nazaretańskich na Jasną Górę
JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA Ruchu Rodzin Nazaretańskich

Pozwólmy Miłosierdziu wszystko naprawić
Jak Pan wybaczył wam, tak i wy! (Kol 3, 13)
piątek 1 kwietnia 2016

CZĘŚĆ PIERWSZA – w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej

21.00 – Apel Jasnogórski
Nocne czuwanie w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej
sobota 2 kwietnia 2016
CZĘŚĆ DRUGA – w Katedrze Częstochowskiej
10.00 – powitanie grup i zawiązanie wspólnoty
10.15 – konferencja bp. Andrzeja Siemieniewskiego
11.00 – wyjście z katedry i formowanie procesji
CZĘŚĆ TRZECIA – procesja na Jasną Górę
11.10 – początek procesji na Jasną Górę
12.00 – zakończenie procesji przy figurze Matki Bożej
12.10 – przerwa na posiłek
CZĘŚĆ CZWARTA – w Bazylice na Jasnej Górze
13.30 – przygotowanie do Eucharystii
13.40 – Eucharystia pod przewodnictwem bp. Andrzeja Siemieniewskiego
CZĘŚĆ PIĄTA – w sali ojca Kordeckiego
15.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z Modlitwą zawierzenia Miłosierdziu przez wstawiennictwo Maryi
16.00 – błogosławieństwo i rozesłanie

W intencji pielgrzymki "...Zdrowaś Maryjo..."