Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe w X rocznicę śmierci ks. prof. Tadeusza Dajczera

Ks. Tadeusz Dajczer (1931–2009) –założyciel RRN – badacz i znawca religii przeszłości i doby współczesnej. Twórczą myśl i naukową rzetelność łączył harmonijnie z głębią kapłaństwa.


Sympozjum poświęcone Jego osobie i spuściźnie rozpocznie się o 9.00 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Dewajtis 5 (Bielany), Aula Jana Pawła II (nowy budynek UKSW)
O godzinie 12.00 będzie sprawowana Eucharystia pod przewodnictwem JE kard. Kazimierza Nycza.


Będzie też możliwość nabycia książek ks. Prof. T. Dajczera


Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych duchowością Ruchu Rodzin Nazaretańskich i osobą założyciela RRN ks. prof. dr. hab. Tadeusza Dajczera


Jest możliwość wyjazdu na sympozjum autokarem ze wspólnotą RRN diecezji białostockiej. Wyjazd z Białegostoku lub Zambrowa.

W programie pielgrzymki Eucharystia pod przewodnictwem JE kard. Kazimierza Nycza, udział w poszczególnych sesjach Sympozjum, nawiedzenie grobów ojców założycieli.


Osoby, które są zainteresowane wyjazdem autokarem proszę o zgłaszanie się do dnia29 sierpnia do Grażyny tel. 604 284 204 ( do godz. 16.00 sms)

PROGRAM SYMPOZJUM 2019 - KS. T. DAJCZER