O rodzinie

13"Rodzina bowiem znajduje się u podstaw wszystkich ludzkich wspólnot, wszystkich społeczności i społeczeństw. Bóg jako Najwyższy Prawodawca daje temu wyraz w Przymierzu synajskim, a Ewangelia potwierdza i pogłębia prawdę moralną Dekalogu o rodzinie."

Homilia w czasie Mszy Św. odprawionej na lotnisku w Masłowie Czy wolno lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie?, Kielce, 3 czerwca 1991 r.

 

"Duchowa komunia rodzin chrześcijańskich, zakorzenionych we wspólnej wierze i nadziei, ożywionych miłością, stanowi wewnętrzną energię, która rodzi i szerzy sprawiedliwość, pojednanie, braterstwo i pokój między ludźmi jako „mały Kościół", rodzina chrześcijańska jest powołała na podobieństwo „wielkiego Kościoła" do tego, ażeby być dla świata znakiem jedności i w ten sposób pełnić swą rolę prorocką, świadcząc o Królestwie i pokoju Chrystusowym, do którego zdąża cały świat. Rodziny chrześcijańskie ) będą mogły tego dokonać zarówno poprzez dzieło wychowania, dając dzieciom wzór życia opartego na takich wartościach, jak prawda, wolność, sprawiedliwość i miłość, jak też przez czynne i odpowiedzialne zaangażowanie się na rzecz autentycznie ludzkiego dorastania społeczeństwa i jego instytucji (...)."

Adhorcacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczes¬nym Familiaris consortio, 22 listopada 1981 r.