O. Andrzej Buczel

bezradność"...przecież Bóg daje zawsze łaskę na miarę pragnienia.. chcieć być świętym to znaczy chcieć do końca Bożą wolę wypełnić, a kierownik ci tę wolę Bożą pokazuje …oczywiście pragnienie wolitywne nie emocjonalne ... ono może być czasami bardzo suche... potrzebna jest postawa dziecka, dziecka, czyli kogoś kto nic nie ma ... dziecko wszystko otrzymuje i w tym jest siła dziecka, w jego bezradności …"