Niepewność

Podziwiam ludzi mocnych jak Kefas

Znających obydwa słowa prawdy

I wszystkie dwa kolory

Nawet na plaży mówiących z ambony

że woda w morzu słona

I że prawie zawsze mokra

I że planet Ziemia jest tysiąc po tysiąc

Ale kocham twarze dzieci

Buzie okrągłe w zadziwieniu poznania

Grudzień 2013                                        Andrzej Dybikowski