Maryja najkrótszą drogą do komunii z Bogiem

M najkrótszą drogą

Święci są w dziejach po to, ażeby stanowić trwale punkty odniesienia na tle przemijania człowieka i świata. To, co się w nich wyraża, jest trwałe i nieprzemijające. Świadczy o wieczności. Z tego świadectwa stale na nowo czerpie czło­wiek świadomość swego powołania i pewność przeznaczeń. W tym kierunku święci prowadzą Kościół i ludzkość. Do tych duchowych przewod­ników należy Św. Maksymilian, w którym czło­wiek współczesny odkrywa prawdziwą „syntezę" cierpień i nadziei naszej epoki. Jest w tej syntezie, ukształtowanej życiem i śmiercią Męczennika, ewangeliczne wezwanie o wielkiej przejrzystości i mocy: patrzcie, do czego zdolny jest człowiek, który bezwzględnie zaufał Chrystusowi przez Niepokalaną!

(Jan Paweł II, Msza Św. dziękczynna za kanonizację św. Maksymiliana, 18 czerwca 1983 r.)