Letnie Rekolekcje dzień IX „Chrystus, który oczekuje na naszą miłość w bliźnim”

 

medytacja

      N27 201507-12 medytacja Ks Adam

homilia

      N28 2015-07-12 homilia Ks Sławomir