Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju, 8 grudnia 1994 r.

6....Choć mężczyzna i kobieta są stworzeni dla siebie nawzajem, nie znaczy to, że Bóg stworzył ich jako istoty niekompletne. Bóg „stworzył ich dla komunii osób, w której każde może być 'pomocą' dla drugiego, ponieważ są równi jako osoby ('kość z moich kości...') i zarazem wzajemnie się uzupełniają ze względu na odmienność płci". Wzajemność i komplementarność to dwie podstawowe cechy związku dwojga ludzi.

Orędzie na XXVIII Światowy Dzień Pokoju Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju, 8 grudnia 1994 r.