Kalendarium

Wrzesień
8 IX - 9. rocznica śmierci ks. Tadeusza Dajczera
12 IX - spotkanie animatorów w Ostrożnem
15 IX - diecezjalny dzień skupienia w parafii Św. Krzyża w Łomży
14-16 IX - Zakroczym. Skupienie dla animatorów diecezjalnych
29 IX - Uroczysta inauguracja roku duszpasterskiego w sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie (diec. Płocka)

Październik
3 X - spotkanie animatorów w Ostrożnem
13 X - diecezjalny dzień skupienia w Łomży
27 X - Konferencja „Świadek Miłosierdzia – ks. prof. Tadeusz Dajczer (1931-2009)” organizowane przez UKSW Warszawa i RRN archidiecezji Białostockiej w Białymstoku

Listopad
7 XI - spotkanie animatorów w Ostrożnem
10 XI - diecezjalny dzień skupienia
18-21 XI - rekolekcje dla kapłanów członków RRN w Turnie

Grudzień

1 XII - dzień skupienia animatorów RRN w Częstochowie
5 XII - 24. rocznica śmierci ks. Andrzeja Buczela
6-8 XII - rekolekcje adwentowe w Dąbrowie Wielkiej (dojazdowe)
28 XII 15 rocznica RRN diecezji łomżyńskiej został zatwierdzony dekretem biskupa
30 XII - Święto Świętej Rodziny, opłatek w Dąbrowie Wielkiej (Msza święta o 12.00) (święto patronalne RRN)