Inauguracja Roku Formacyjnego we Wrocławiu 2019-09-21

      Słowo wstępne ks. D. Kowalczyka i homilia ks. Bp Andrzeja Siemieniewskiego

      konferencja ks.Stefan Czermiński -2019-09-21
      Słowa-końcowe-o.-M.-Salomoński-ks.-D.-Kowalczyk-ks.-J-Gołębiowski-i-błogosławieństwo-ks.-Biskupa.mp3