Hodyszewo 15-17-01-2015

IMG_0210Nasza relacja z Panem Bogiem i dar bycia dzieckiem były przewodnimi treściami naszych rekolekcji. Zastanawialiśmy się nad naszą postawą dziecka w odniesieniu do Boga jako Ojca. Ojca, który zawsze kocha. O tych relacjach mówił do nas Ks. Andrzej S. Trzeciego dnia Ks. Darek K. w nawiązaniu do Sakramentu Chrztu św. mówił o darze dziecięctwa Bożego jako powołaniu do świętości. W homilii Ks. Wojciecha J. uświadamiał o przyczynach utraty powołania do wiary.