Dzień trzeci

Dzień trzeci 7 lipca 2014r. - Ludźmierz
„Na straży stworzenia – aby Bóg był coraz bardziej widoczny”
Wiara polega na tym, że dostrzegamy obecność Boga w otaczającym świecie. Wszystko co nas otacza – ludzie, relacje… to Boży dar. Świat ma nas prowadzić do adorowania Boga. Adorować Boga, to uznać Go za Pana, to uznać nicość stworzenia. Żyjemy po to by objawiać Boga innym.
Relacja dźwiękowa ze wspólnotowego spotkania w Ludźmierzu – strona www.rrn.info.pl