Dzień szósty

Dzień szósty 10 lipca 2014r. - Krzeptówki
„Gdy zapominamy i Bożej Opatrzności – fałszywe oparcia i zbytnie troski”
Bóg w swojej nieustannej trosce o nas daje nam oparcia , ale my mamy też fałszywe oparcia, za którymi stoi nasz grzech, nasza pycha.
Ludzkie oparcia, systemy zabezpieczeń muszą zawieść, bo są oparte na naszych kalkulacjach. Czasami dochodzi do kryzysu, do którego dopuszcza Bóg. Wówczas mamy szansę, by się do niego zwrócić, gdyż tylko On jest jedynym naszym zabezpieczeniem . Bóg powiązany jest z nami ludzkimi więzami, a są to więzy miłości.