Dzień Skupienia 07-12-2013

„Pan Bóg widzi potrzeby każdego człowieka, potrzeby każdego z nas… Dlaczego w kościele katolickim jest taki ruch, który nazywa się Ruch Rodzin Nazaretańskich? Bo Bóg chce byśmy uczyli się Jemu zaufać poprzez zaufanie Maryi. Dlaczego Pan Bóg chce byśmy się spotykali, wspólnie dzielili swoim życiem? Dlatego, że chce nas umocnić na drodze zaufania Tej która przyjęła Zbawiciela …’

Tematem przewodnim naszego spotkanie było zawierzenie Maryi.

Ksiądz Tomek –opiekun grupy RRN w Łapach ukazał zawierzenie jako drogę od Pana Boga w kierunku do człowieka. To Bóg pierwszy wychodzi z inicjatywą, przygotowuje nasze serca na przyjęcie daru jakim jest zawierzenie.

Ks. Andrzej mówił o Chrystusie, który chce nas zatrzymać przy sobie, a świat w którym żyjemy chce nas od Niego oderwać. „moje życie ma się przenikać ze świętą miłością Jezusa kształtować swoje życie wewnętrzne to pozwolić, to zaprosić, by te nadprzyrodzone atomy łaski, miłości przenikały moje życie. Naszym zadaniem jest by Ona, by miłość Maryi przenikała moje serce…” Mówił o apostolstwie, że człowiek, który ma to życie nadprzyrodzone w sobie, który tym życiem żyje i dzieli się tym życiem realizuje słowa Chrystusa „idźcie i nauczajcie… .” Ważnym jest, by nie szukać owoców mojego apostolstwa ale by Dzielić się tym co Bóg czyni w moim życiu.