Dzień dziewiąty

Dzień dziewiąty – 13 lipca-2014r – Bańska Wyżna
„Stawać się narzędziem Miłości”
Jaką glebą dla Słowa Bożego jest moje serce…. Przyjęcie tego Słowa wymaga ryzyka wiary- to Słowo przemieni mnie, sprawi że odnowię moje życie i życie wokół. Każdy z nas jest powołany do świadczenia o Jezusie. „Apostolstwo świeckich polega głównie na tym, by wprowadzać Boga we wszystkie dziedziny życia, by nauczyć się patrzeć oczyma Boga…” Takie spojrzenie jest darem danym darmo, wlanym w czyste serce, serce oczyszczone od tego co mnie od Boga oddziela…
Co jest motorem mojego działania… przypodobać się Bogu… ludziom… sobie…